Var kan jag få hjälp?

Studietiden förändrar en människas liv, och även i detta livsskede ingår både glädje och sorg. Nuförtiden krävs det mycket av studerande och därför ska man ge tid både åt sig själv och åt sina relationer. Ibland kan även den bästa aaltoiten hamna i en återvändsgränd. Det finns ändå mycket hjälp att få.

På dessa sidor har vi samlat kontaktuppgifter till de instanser som erbjuder hjälp. Aktuella kurs- och evenemangsuppgifter lönar det sig att kontrollera på webbplatserna. Kom ihåg att du även kan vända dig till AUS socialpolitiska sektor och be om råd.

Kontaktuppgifter till den socialpolitiska sektorn

 

Vi kan hjälpa!

I ärenden som gäller AUS evenemangslokaler och andra tjänster, till exempel att bli medlem, kan du kontakta ayy@ayy.fi.

Behöver du råd om universitetet eller studentlivet men vet inte vem du ska fråga? Skicka ett meddelande till våra sakkunniga i intressebevakning. Studentkårens intressebevakningsexperter kan hjälpa dig och hänvisa dig vidare. De kan till exempel hjälpa dig i konflikter med universitetet, i studenthälsofrågor, i ärenden som gäller studier i Finland eller med andra problem i studielivet. E-posten går till dem och du får ett personligt svar från rätt person.

Om du upplevt eller bevittnat trakasserier kan du kontakta våra utbildade trakasseriombud Minna Mäkitalo hairinta-nainen@ayy.fi and Lauri Jurvanen hairinta-mies@ayy.fi. Tjänsten är konfidentiell och ditt e-postmeddelande går endast till trakasseriombudet. Du kan läsa mer om stöd i trakasserifall nedanför.

Om ditt ärende gäller AUS bostäder kan du kontakta vårt bostadskontor.

I föreningsrelaterade ärenden kan du kontakta jarjestoasiat@ayy.fi.

 

Studenternas hälsovårdstiftelse (SHVS)

För hälsovård för studerandena vid vetenskaps- och konstuniversitet ansvarar Studenternas hälsovårdsstiftelse. SHVS tjänster har delats in i tre sektorer: allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa. I SHVS tjänster ingår inte sjukhusvård, rådgivningstjänster eller natt- och veckoslutsjourtjänster. Studerandena har rätt att använda kommunal hälsovård, så man kan alltså söka sig till en hälsovårdscentral eller det närmaste jourhavande sjukhuset när Studenthälsan är stängd. Tilläggsinformation kan fås från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts nätsidor.

SHVS hälsovårdsavgift ingår i studentkårens årliga medlemsavgift och största delen av tjänsterna är gratis. Studerandena kan använda SHVS alla verksamhetsställen. I huvudstadsregionen finns verksamhetsställena i Tölö och Otnäs.

SHVS kallar alla förstaårsstudenter till hälsokontroll som består av en elektronisk hälsoenkät (Sätky) och vid behov ett personligt möte. Om du inte får kallelsen till att fylla i hälsoenkäten per e-post under det första studieåret ska du kontakta hälsovårdaren på ditt verksamhetsställe.

Har du började använda medborgarkontot? Efter ett mottagningsbesök kan du använda kontot för att diskutera frågor i samband med din behandling (t.ex. undersökningsresultat, behandlingsanvisningar, vårdavgifter) med SHVS på ett datasäkert sätt vid en tidpunkt som passar dig.

Kom ihåg att avboka sin besökstid i tid om du inte kommer att använda den. För en oavbokad tid måste du betala besöksavgiften plus en bötesavgift.

Nyyti ry

Studerandenas stödcentral Nyyti erbjuder konfidentiell diskussionshjälp, stöd och en utomståendes perspektiv på olika livssituationer, när det känns svårt eller när du inte orkar ensam.  Till de populäraste tjänsterna i Nyyti hör nätgrupperna, där olika teman diskuteras under terminerna.

AUS arrangerar i samarbete med Nyyti sällskapskvällar som är öppna för alla studerande. Kolla tiderna i AUS evenemangskalender eller veckobrev.

Studiepsykologerna

Universitetets studiepsykologer kan hjälpa dig med olika studieproblem – koncentrationssvårigheter, motivationsproblem och andra frågor. Med mindre, studierelaterade problem kan till exempel personalen på din institution och naturligtvis studiekamraterna hjälpa dig.

Aalto-prästerna

Det finns många högskolepräster som är verksamma vid Aalto-universitetet. Högskoleprästerna erbjuder konfidentiell diskussionshjälp kring alla teman mellan himmel och jord. Du kan kontakta prästen oavsett om du hör till kyrkan eller inte – utöver religiösa ärenden är prästerna proffs på att hjälpa och diskutera.

Hanbok för sturande med famil

Den här handboken med olika tips har sammanställts av Studentkåren vid Väestöliitto och Finlands studentkårens förbund for att underlättä studentfamiljers vardag.

Det finns också enn facebook gruppen för AYY sturande med familj.

Studerandes rättsskydd

Om du upplever att dina rättigheter som studerande inte respekteras kan du konfidentiellt kontakta AUS sakkunniga inom rättskyddsärenden. Hos AUS finns hjälp i form av både kunskap och kontakter.

Juridisk rådgivning för studerande

AUS och advokatbyrå Havumäki och Grönqvists samarbete har avslutats i februari 2016. Havumäki och Grönqvist erbjöd AUS medlemmar kostnadsfri juridisk rådgivning. AUS kartlägger möjligheter att erbjuda sina medlemmar en liknande service i framtiden.

 

Har du upplevt sexuella trakasserier, rasism, mobbning eller annan osaklig behandling på universitetet?

Studentkåren försvarar sina medlemmars välmående också när problemet inte direkt anknyter till studierna. Diskriminerande prat, sexistiska skämt, rasistiska historier eller närmanden behöver man inte ta med humor.

Mobbning kan till exempel vara:

  • att förödmjuka, förnedra och använda psykiskt våld
  • att lämna någon utanför studentgemenskapen eller isolera på annat sätt
  • att hota hälsan och den fysiska integriteten
  • att utan orsak förringa åsikter och begränsa uttryckandet av dem

Anvisningar för den som råkar ut för osaklig behandling

  • osakligt bemötande ska inte tolereras. Om du anser att du behandlats osakligt kan du genast meddela personen i fråga att du inte accepterar uppförandet och kräver att det upphör
  • du kan också kontakta AUS trakasserikontaktpersoner eller din högskolas likabehandlings- och jämställdhetskontaktperson
  • du kan söka hjälp där det känns mest naturligt Inga åtgärder vidtas utan den mobbades tillåtelse och samtalen med kontaktpersonerna är absolut konfidentiella
  • anteckna vad som hände, var och vilka som var närvarande. Det lönar sig också att spara eventuella e-postmeddelanden eller andra meddelanden. Det dokumenterade materialet gör det möjligt att utreda fallet.