Föreningsbrev

Föreningsbrevet utkommer på fredagar under terminerna. Föreningsbrevet riktar sig till föreningar som verkar inom AUS och till deras aktiva. Nyheter riktade till enskilda medlemmar samlas i veckobrevet.

Föreningsbrevet skickas på fredagar till en e-postlista med kontaktadresserna till styrelserna i de föreningar som verkar inom AUS. Vem som helst som är intresserad av föreningsfrågor kan ansluta sig till listan. Dessutom publiceras nyhetsbrevet i identisk form på AUS webbplats.

Föreningsbrevet utkommer på tre språk. Det elektroniska nyhetsbrevet sammanställs på finska och språkversionerna finns på AUS webbplats.

Föreningsbrevet redigeras av AUS förenings- och kommunikationssakkunniga.

Vill du ha din egen nyhet i föreningsbrevet? Skicka din korta text senast på onsdag klockan 10.00 till adressen tiedotteet@ayy.fi. Nyheterna översätts, så det räcker med att skicka texten på ett språk.

Föreningsbrev arkiv

 

News: Föreningsbrev