Boende

Aalto-universitetets studentkår har cirka 2500 bostäder som hyrs ut till AUS medlemmar. På dessa sidor hittar du de regler som styr studentkårens bostadsverksamhet och anvisningar för att ansöka om en av studentkårens bostäder. All information du behöver under din tid som hyresgäst hittar du på webbplatsen Living.ayy.fi. Där finns till exempel slottsvärdarnas kontaktuppgifter och anvisningar om vad du ska göra när problem uppstår i en AUS-bostad. De senaste nyheterna och svar på olika frågor hittar du i realtid på AUS Facebooksida för boende.

I alla allmänna och intressebevakningsrelaterade frågor kring studentboende kan du kontakta AUS bostadssektor. Alla praktiska ärenden som gäller AUS egna bostäder sköts genom AUS bostadskontor. Här hittar du bostadskontorets öppettider och kontaktuppgifter.


Aktuellt

Reglementet för boende ändras 1.3.

AUS delegation beslutade på sitt möte torsdagen den 22 februari att ändra reglementet för boende. Ändringarna gäller i synnerhet bostadsansökningarnas giltighetstid, hur man reagerar på bostadserbjudanden samt villkoren för att hyra ut en bostad i andra hand.

Det nya reglementet träder i kraft den 1 mars 2018, så nu lönar det sig att kolla hur ändringarna eventuellt påverkar din egen boendesituation!

Läs mer (på finska, översättning kommer snart): https://ayy.fi/blog/2018/02/22/asumisen-ohjesaanto-muuttuu-1-3-2018-alkaen/

— —

Från och med den 1 augusti 2017 omfattas studerande av det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att hela hushållets inkomster i fortsättningen inverkar på bostadsbidragets belopp.
Läs mer: Förändringar i 2017 avseende (Anvisningarna gäller AUS hyresgäster)

News: Boende