Ylioppilaskunnan vuokratilojen käyttösäännöt ja niiden rikkomisesta seuraavat sanktiot

Ylioppilaskunnan kertavuokrattavissa sauna-, keittiö- ja muissa tiloissa noudatetaan seuraavia yleisiä käyttöohjeita. Vuokraaja on vastuussa vuokraamistaan tiloista ja niiden irtaimistosta sen ajan, jonka hän pitää avainta hallussaan. Mikäli sääntöjä rikotaan, määrätään vuokraajalle sanktio jokaisen kohdan yhteydessä mainitun mukaisesti.

Vuokraajat vastaavat, että:

 • Tilan tarkastuslomake täytetään saapumisen yhteydessä huolellisesti (sanktio 30 €)
  Tarkastuslistat kaikille tiloille löytyvät osoitteesta: lomake.ayy.fi/tilat
 • Käyttöaikaa noudatetaan (sanktio 50–150 €. Lisäksi käyttäjälle määrätään yökäyttömaksu, mikäli lupaa ei ole anottu. Jatkuvasta säännön kiertämisestä seuraa käyttökielto.)
  • Tilan tulee olla tyhjä ja siivottu käyttöajan päättyessä.
 • Yksityishenkilöiden varatessa kertavuokrattavia tiloja on heidän itse oltava paikalla tapahtumassa koko tapahtuman ajan (sanktio 100 €). Mikäli tällä järjestelyllä on saatu hyötyä halvemman vuokraluokan kautta, tulee varaajan maksettavaksi myös vuokraushintojen erotus.
 • Tilaa käytetään lakien, sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti (sanktio 100 € ja käyttökielto. Käyttökielto yhdistyksille puoli vuotta, johon voi anoa muutosta; yksityishenkilöille 1 vuosi.)
  • Tilakohtaiset säännöt, Teekkarikylän järjestyssäännöt
  • Melutaso pidetään läpi tapahtuman kohtuullisena
  • Tilan käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haittaa asukkaille
  • Linnanisännän auktoriteettia ja arviointikykyä kunnioitetaan
 • Juomakylmiöt ja jääkaapit ovat koko ajan päällä (jos otettu pois päältä: sanktio 75 €)
 • Tilan kalusto, irtain ja rakenteet pidetään moitteettomassa kunnossa (sanktio 100 € + kalusteen korvaushinta / käyttökielto)
  • Muutokset tilan kunnossa raportoidaan tarkastuslomakkeessa.
  • Sisätiloissa ei tupakoida!
 • Jätteet lajitellaan (sanktio 50–100 €)
  • Bio- ja sekajäte viedään aina omiin säiliöihinsä
  • Paperi-, pahvi-, lasi-, energia- ja metallijätesäiliöt voi jättää tyhjentämättä, jos niissä on vielä tilaa.
   • Laita keräysastioihin vain puhdistettua keräysjätettä. Varmista lisäksi, pakkaukset ovat tyhjiä.
 • Poistuessa tila on siivottu ja järjestelty huolellisesti (sanktio 50 – 400 €, mahdollisena lisänä siivouksesta tulleet kustannukset + käyttökielto)
  • Kalusteet ovat hyvässä järjestyksessä
  • Pöydät ja tuolit on pyyhitty puhtaiksi
  • Lattialta on lakaistu roskat ja pyyhitty muut jäljet
  • Vessat on siistitty
  • Keittiö on siivottu ja järjestelty
   • Kaikki tasot on pyyhitty
   • Astiat on tiskattu ja laitettu kuivumaan
   • Uunit ja kylmälaitteet on siivottu
   • Tarkastuslistassa mainitut keittiövälineet ovat siististi esillä
   • Tarkastuslistassa mainitsemattomat keittiövälineet, keittiötarvikkeet ja ylimääräiset kuiva-aineet ovat mahdollisessa ”Ylimääräisen irtaimen laatikossa”, eivät missään muualla.
 • Myös tilan ympäristö on siivottu irtoroskista (sanktio 50–400 €)
  • (Huom. Smökki ja Rantasauna)
 • Lähtiessä varmista vielä, että (sanktio alkaen 50 €, virheistä johtuneet kustannukset kattaen)
  • Sisään ei jää ketään poistuessasi
  • Ikkunat ovat kiinni ja ovet on huolellisesti lukittu
  • Valot ja muut sähkölaitteet (pois lukien kylmälaitteet) on sammutettu

Tilan avaimet palautetaan seuraavana päivänä palvelupisteelle (tai palvelupisteen postilaatikkoon) klo 12 mennessä. Tarkastuslomake tulee täyttää heti tilaan saavuttaessa. Ohjeiden lukematta jättäminen tai noudattamatta jättäminen ei vapauta vuokraajaa korvausvastuusta. Jos jotain rikkoutuu tai vaurioituu, ilmoita tästä osoitteeseen tilat@ayy.fi.

Myös jokainen huomautus lasketaan varoitukseksi ja se on voimassa 6 kk. Käyttökielto määrätään, mikäli samalle varaajalle joudutaan antamaan toinen varoitus. Sakkoja voi tulla useammasta kohdasta kerrallaan ja ne kumuloituvat.

Muista myös ikärajat!

AYY:n hallitus teki kokouksessaan 15/2017 seuraavan toistaispäätöksen koskien kertavuokrattavien tilojen vuokraamista:

 • Kaikkien kertavuokrattavien tilojen vuokraaminen AYY:n ulkopuoliselle opiskelijajärjestölle edellyttää yli 20 vuoden ikää sekä vuokraajalta että tilassa järjestettävän tapahtuman vastuuhenkilöltä. Varaajan ja/tai vastuuhenkilön tulee varautua siihen, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä avainten haun yhteydessä AYY:n palvelupisteellä. Tilan avainta ei luovuteta tätä nuoremmille henkilöille.
 • Kaikkien kertavuokrattavien tilojen vuokraaminen muille AYY:n ulkopuoliselle tahoille edellyttää yli 25 vuoden ikää sekä vuokraajalta että tilassa järjestettävän tapahtuman vastuuhenkilöltä. Varaajan ja/tai vastuuhenkilön tulee varautua siihen, että häntä pyydetään todistamaan ikänsä avainten haun yhteydessä AYY:n palvelupisteellä. Tilan avainta ei luovuteta tätä nuoremmille henkilöille.