Kontaktuppgifter

Det är lättast att kontakta studentkårens aktörer och anställda via e-post. Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi. Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna ayy@ayy.fi e-postadress. Öppettiderna för våra serviceställen finns på sidan Serviceställen.

I ärenden som gäller AUS evenemangslokaler och andra tjänster, till exempel att bli medlem, kan du kontakta ayy@ayy.fi

Behöver du råd om universitetet eller studentlivet men vet inte vem du ska fråga? Skicka ett meddelande till adressen help@ayy.fi. Studentkårens intressebevakningsexperter kan hjälpa dig och hänvisa dig vidare. De kan till exempel hjälpa dig i konflikter med universitetet, i studenthälsofrågor, i ärenden som gäller studier i Finland eller med andra problem i studielivet. E-posten går till dem och du får ett personligt svar från rätt person.

Om du upplevt eller bevittnat trakasserier kan du kontakta vårt utbildade trakasseriombud Lauri Jurvanen hairinta-mies@ayy.fi. Tjänsten är konfidentiell och ditt e-postmeddelande går endast till trakasseriombudet. Läs mer.

Om ditt ärende gäller AUS bostäder kan du kontakta vårt bostadskontor.

I föreningsrelaterade ärenden kan du kontakta jarjestoasiat@ayy.fi.

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

AUS huvudkontor finns på
Otsvängen 11
02150 Esbo

Huvudkontoret

Huvudkontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.


Ledning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Joona Orpana
Styrelseordförande
050 520 9420
Petteri Heliste
Vice styrelseordförande
050 520 9428
Niko Ferm
Generalsekreterare
050 520 9415
Reija_väätäinen(talousjohtaja)Reija Väätäinen
Ekonomichef
040 709 5900
Johanna Pietiläinen
Förvaltnings- och HR-chef
050 520 9434
Riitu Nuutinen
Servicechef
050 520 9450
Arja Haverinen
Kassör
050 520 9402
Tarja_ToivanenTarja Toivanen
Controller
040 7760716
Tiina Metso
Arkivarie och museidirektör
050 520 9441
Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna arkisto@ayy.fi och museo@ayy.fi.

Kommunikation

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Noora Vänttinen
Styrelseledamot, kommunikation, brand, arkiv och museet
040 731 6120
Ahto Harmo
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation

050 520 9442
Siiri Liitiä
Informatör
050 520 9440
Aino Korpinen
AD

Du kan kontakta informatör och sakkunning via e-postaddress tiedottaja@ayy.fi

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress tiedotteet@ayy.fi

Intressebevakning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Petteri Heliste
Viceordförande,intressebevakning samordning, högskolepolitik
050 520 9428
 alt=Katariina Helin
Styrelseledamot, intressebevakning: högskolepolitik, konstnärlig verksamhet och utvecklingssamarbete
050 520 9447
tyhjäOskar Niemenoja
Styrelseledamot, intressebevakning: socialpolitik, kommunala angelägenheter och idrott
050 302 2963
Emmi Kosomaa
Styrelseledamot, intressebevakning:
internationella ärenden och nya studenter
045 896 5901
Anna MerikariAnna Merikari
Sakkunnig, intressebevakning i ARTS
050 520 9439
Susanna Koistinen
Sakkunnig, högskolepolitik och studerandes rättsskydd
050 520 9438
Rosa Väisänen
Sakkunnig, internationella ärenden och trespråkigheten
050 520 9446
Lauri JurvanenLauri Jurvanen
Sakkunnig, socialpolitik
Kontaktperson i trakasserisituationer
050 520 9418
Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadresserna kopo@ayy.fi Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadresserna sopo@ayy.fi
Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadresserna international@ayy.fi Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadresserna liikunta@ayy.fi

Kultur

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Konsta Huuki
Styrelseledamot, samfundet, frivilligarbete och evenemang
050 495 1905
Niina Palm
Producent
050 520 9435
Anu_JuvonenAnu Juvonen
Producent
050 520 9429
Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.
Det är lättast att kontakta AUS kultursektor via e-postadresserna kulttuuri@ayy.fi Det är lättast att kontakta Aava via e-postadresserna aava@list.ayy.fi
Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadresserna tj@list.ayy.fi

Föreningar

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Ville Myllylä
Styrelseledamot, föreningar och lokaler
040 566 3978
Ahto Harmo
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation

050 520 9442
Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadresserna jarjestoasiat@ayy.fi.

Informationsteknik

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Petteri Nummela
IT-expert
050 520 9431
Veikka Kyllönen
IT
050 520 9433
Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna tietotekniikka@ayy.fi

Företagsrelationer

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Pyry Huhtanen
Styrelseledamot, företagsrelationer och zonindelning och alumni
050 520 9436
Otto Bergius
Koordinator, företagsrelationer
050 520 9422
Ville Kauhanen
Sales coordinator

AUS företagsrelationer hanteras också av de frivilliga.

Fastighetsärenden

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Onni Lampi
Styrelseledamot, boende och fastigheter
050 520 9444
Esa Markkanen
Fastighetschef
050 342 8393
Hannes Helminen
Byggmästare
050 589 7519
Saila_MertsalmiSaila Mertsalmi
Fastighetssekreterare
050 520 9414
Janne Kankaisto
Fastighetsskötare
050 520 9437

Studenttidningen Aino

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.
http://ainolehti.fi/

Emilia Mäenmaa
Chefredaktör 
Kiira Koskela
Redaktionssekreterare
040 554 0306
tyhjäViivi Prokofjev
AD
Du kan kontakta redaktion via e-postadresser ainolehti@ayy.fi

Förtroendepersonerna för frivilliga

Kirsi Veijola Ahto Harmo
050 520 9442

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

Servicebyrån

Vid serviceställena i Arabia och Otnäs kan du bland annat beställa studiekort, surfa på nätet och fråga vad som helst om studentlivet. Servicebyrån i Otnäs betjänar dig i frågor om bostadssökning, nycklar, flyttning och allt annat som gäller boende.

Otnäs

Servicestället sköter medlemsservicen i Otnäs. Här kan du bl.a. fråga om uthyrningen av studentkårens lokaler och skåpbil. Vi betjänar dig också i frågor om bostadssökning, flyttning och allt annat som gäller boende.

Besöksadress: Otsvängen 11, 02150 Esbo –  Visa på kartan
Postadress: AUS, PB 69, 02150 Esbo

Öppettider: Vardagar kl. 12–16 (Klockan 10–16 den första vardagen i varje månad)
Kassan: 5-9.3 & 1-9.4 vardagar kl. 12–14 (hyresreskontra och medlemsavgifter)

E-post: ayy(a)ayy.fi  /  asuntotoimisto(a)ayy.fi
Telefon / serviceställe: 050 520 9400, vardagar kl. 9–11 & 12–16 (OBS! Telefonservice är stängd på mondag 12.3)
Telefon / boende: 050 520 9410, vardagar kl. 14-16
Vi svarar på samtal när det är möjligt tillsammans med andra kundservice ansvar.

Undantag i öppettider

  • Stängd 10.4
  • Öppet tors 24.5 kl. 14-16

 


Karita
Nohrström
Medlemsservicesekreterare

Saila Rappumäki

Medlemsservicesekreterare

Katarina Naumanen

Servicesekreterare

Kati Kinnunen

Bostadssekretare

Annika Mällinen
Bostadssekretare

Kirsi Veijola
Bostadssekreterare

Arja Haverinen
Kassör

Arabia

Arabianranta_2015
Tavastvägen 135 C
5:e våningen, rum 564
(ingång via C ingång)
00560 Helsingfors
Visa på kartan

Öppettider:
mån 12-15
ons 12-15
fre 12-14

E-post: arabia(a)ayy.fi
Telefon:  050 520 9489

Arabia serviceställe finns i samma lokaler som ARTS LES Studerandeservice och IT servicepunkt. Byrån finns i 5:e våningen via Aalto ARTS huvudentrén (C ingång), rum 564, nära Meccala restaurang och Node Gallerin (AYY-logo i figur).

Undantag i öppettider

  • Onsdag  7.3. öppet 12-14

Personal

Anna Merikari
Sakkunnig, intressebevakning i ARTS
050 520 9439
Larissa Haggrén
Arabia serviceställe
Veera Konsti
Arabia serviceställe
Heta Vajavaara
Arabia serviceställe

Save

Filialen

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program
Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2017

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Joona Orpana
Styrelseordförande
050 520 9420
Petteri Heliste
Viceordförande,intressebevakning samordning, högskolepolitik
050 520 9428
Noora Vänttinen
Kommunikation, brand, arkiv och museet
040 731 6120
Pyry Huhtanen
Företagsrelationer och zonindelning och alumni
050 520 9436
 alt=Katariina Helin
Intressebevakning: högskolepolitik, konstnärlig verksamhet och utvecklingssamarbete
050 520 9447
Oskar Niemenoja
Intressebevakning: socialpolitik, kommunala angelägenheter och idrott
050 302 2963
Emmi Kosomaa
Intressebevakning: internationella ärenden och nya studenter
045 896 5901
Onni Lampi
Boende och fastigheter
050 520 9444
Ville Myllylä
Styrelseledamot, föreningar och lokaler
040 566 3978
Konsta Huuki
Samfundet, frivilligarbete och evenemang
050 495 1905

Delegationen

Delegationen har den högsta beslutanderätten i studentkåren. En ny delegation väljs vartannat år så att alla medlemmar i studentkåren har en möjlighet att både kandidera och rösta i delegationsval. Antalet ledamöter är 45 och de ska alla vara medlemmar i AUS.

Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggande, lån och regler. Den väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande samt högsta tjänstemän. Delegationens möten, som äger rum ungefär en gång i månaden, är öppna för alla AUS-medlemmar, men du kan följa dem direkt via ayy.fi/live.

Ordförande

Du kan kontakta ordförande via e-postaddress epj@list.ayy.fii eller förnamn.efternamn@ayy.fi

Onni Lampi
Delegationens ordförande

 

Leo Norilo
Delegationens 2. vice ordförande
Visa Pollari
Delegationens 2. vice ordförande


Delegationsgrupp ordförande
Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-ryhmapjt@list.ayy.fi

Grupp Ordförande Viceordförande
CHEM Werneri Huhtinen Leila Kettunen
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Anton Närekorpi Liisa Mustonen
SCIsma Märt Vesinurm Lauri Seppäläinen
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Juho Paavola Rosa Nylen
Pro Arte Elina Kuutti Iida Palosuo
Vihreämpi Aalto Henri Miettinen Peppi Seppälä
Oikea Aalto Jyri Tiimonen David Rosson
Polytekarna Cosmo Jenytin Anton Eriksson

För mer information om AUS delegation, gå till delegationens wikisida ”Edariwiki

Aaltos Samfundskommitté

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs samfundssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Aava utvecklar Aaltogemenskapen genom att tänka ut och genomföra olika evenemang från volleybollturneringar till zombielajv och från enorma fester till filmmaraton. Varje Aavamedlem har ett eget ansvarsområde, men sektionen genomför också aktivt gemensamma projekt och utgör ett sammansvetsat team. Aava gör idéer till verklighet och sprudlar av energi och arbetsiver.

Under Aava arbetar också Årsfestkommittén, Motionskommittén, Humans vs. Zombies-kommittén, Aalto Afterparty-kommittén samt motionstutorerna.

Aava lyssnar och agerar, så tveka inte att ta kontakt om du har förslag eller vill veta mer om något av Aavas ansvarsområden.

Aava 2017
E
-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Joanna Haahti
Ordförande
045 635 5590
Henri Heilala
Kommunikation
044 090 1177
Patrik Holopainen
040 0764 192
Elina Makkonen
050 348 0214
Sanna_Unkuri(Aava)Jenina Noki
Årsfest
040 819 0412
Otso Seppälä
050 4329 739
Kari Karttunen
Afterparty
050 468 2199
Noora Vartiainen
Afterparty
044 0896 943
Juha Piipponen
Festival
040 8675 088
Heidi Kivistö
Samfund
050 4628 279
Aino Hautala
044 2550 934

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TJ arbetar jämsides med Aava i AUS kultursektor.

TJ upprätthåller teknologernas traditioner och ordnar verksamhet i teknologanda som ofta är öppen för alla. Gänget leds av en ordförande som väljs årligen, och sektionen omfattar ett tiotal direktörer och ordförande för de olika kommittéerna. Sektionen samlar alltså olika kommittéer som består av gillenas aktiva. Mera om TJ.

Teknologsektionen 2017

adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi

Sirius Vuorikoski
Ordförande
050 534 4482
Ella Potka
Traditionsdirektör
050 528 4421
Lauri Nyrhilä
FTMKs ordförande
040 195 9210
Turkka Helin
Phuxmajor
050 403 3854
Topi Hämäläinen
Klockardirektör
040 529 3343
Anna Anttalainen
IE Direktör
044 530 7935
Johanna Kuronen
Kulturdirektör
050 541 7504
Tyko Viertiö
Kulturdirektör
050 386 6939
Tapio Särkkä
Wappdirektör
044 999 1436
Tuomas Rantataro
Direktör för Lakinlaskijaiset
050 465 5253
Jonne Itäpuro
ITMKs ordförande
044 222 0352
Susanna Tamminen
ISO Direktör
050 576 3139
Jessica Mason
KVTMKs ordförande
040 766 3688
Reeta Ojala
Internationelldirektör
0400 617 472

Campussektionen

Campussektionen 2017

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller kontakta kampusjaosto@list.ayy.fi

Peppi Seppälä
Ordförande
040 721 7912
Markus Holste
Boende och bosatthandling,
intressebevakning
Kati Kinnunen
Boende , intressebevakning, zonindelning
Rosa Väisnen
Boende , intressebevakning, hållbar campus

Johanna Vuorelma
Evenemang, Floradagen
Riku Suonsivu
Evenemang, utlysningen av Wappurieha
045 604 0560
Oskari Korpelainen
Evenemang, Campus Bastu
045 314 7515
Anniina Taivainen
Projekter
Taneli Härmä
Projekter
050 511 3546
Laura Strömberg
Projekter
040 546 9666

Sektionen för företagsrelationer

E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller hela sektionen yrityssuhdejaosto@list.ayy.fi.

phuong.anh.le@ayy.fi

Juha Korpio
Ordförande
040 0607 692
Kristian Perttunen
Viceordförande
040 539 4396
Samuel Rantataro
040 562 6531
Alok Jain
041 726 6344
Kaarle Leinonen
Le Phuong Anh
045 226 2017
phuong.anh.le@ayy.fi

Mosaic

Internationella sektionen Mosaic

Mosaic ordnar roliga mångkulturella evenemang som bjuder deltagarna på svindlande nya upplevelser från olika delar av världen, understöder språkinlärning i praktiken och skapar möjligheter att lära känna nya kulturer. Syftet är att inspirera finländarna att bli mer internationella och att hjälpa utländska studerande som kommer till Finland att integreras i Aalto-gemenskapen. Samtidigt försöker sektionen förbättra nätverkandet mellan de utländska studenterna och finländare som är intresserade av internationalitet. Under Mosaic verkar internationalitetskommittén KvTMK som samlar gillenas och nationens ansvariga för internationell verksamhet.
mosaic@list.ayy.fi

Mosaic 2017

Noora Matilainen
Ordförande
Thy Nguyen
044 971 8990
Mcha Khamis

Babak Mohajeri
050 575 4634
Azadeh Rostami

Anna Engström
040 842 2221
Kiran Vangapattu
041 140 7253

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet (museo@ayy.fi, 050 520 9421).

Intendenterna för Polytekarmuseet 2017

Kontakt intendentti@ayy.fi

Joni Kurvinen
Janne-Joonas Tiitinen

Studentrepresentanter

tyhjäLauri Vähä-Savo
Högskolan för elektroteknik
ELEC-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäMerit Morikawa
Högskolan för teknikvetenskaper
SCI-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäSami Soosalu
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
ENG-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäSaana Rossi
Högskolan för konst, design och arkitektur
ARTS-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäElisa Nuutinen
Högskolan för kemiteknik
CHEM-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäJoel Kulikoff
Handelshögskolan
BIZ-hallopedvastaava@ayy.fi

Alla kontaktupgifter: https://www.halloped.fi/sv/aalto/organs

TTE-Fonden

Jari Isaksson
Ordförande
Samu Nurmi
Sekreterare
samu.nurmi@ayy.fi
0505209416

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)