Kontaktuppgifter

Det är lättast att kontakta studentkårens aktörer och anställda via e-post. Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi. Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna ayy@ayy.fi e-postadress. Öppettiderna för vår servicebyrån i Otnäs finns på den här sidan.

I ärenden som gäller AUS evenemangslokaler och andra tjänster, till exempel att bli medlem, kan du kontakta ayy@ayy.fi

Behöver du råd om studentlivet, hälsa eller välmående men vet inte vem du ska fråga? Se sidan Var kan jag får hjälp.

Om du upplevt eller bevittnat trakasserier kan du kontakta vårt utbildade trakasseriombud Lauri Jurvanen hairinta-mies@ayy.fi. Tjänsten är konfidentiell och ditt e-postmeddelande går endast till trakasseriombudet. Läs mer.

Om ditt ärende gäller AUS bostäder kan du kontakta vårt bostadskontor.

I föreningsrelaterade ärenden kan du kontakta jarjestoasiat@ayy.fi.

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

AUS huvudkontor finns på
Otsvängen 11
02150 Esbo

Huvudkontoret

Huvudkontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.


Ledning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Noora Vänttinen
Styrelseordförande
040 731 6120
Tapio Hautamäki
Vice styrelseordförande
040 757 9629
Niko Ferm
Generalsekreterare
050 520 9415
Reija_väätäinen(talousjohtaja)Reija Väätäinen
Ekonomichef
040 709 5900
Johanna Pietiläinen
Förvaltnings- och HR-chef
050 520 9434
Riitu Nuutinen
Servicechef
050 520 9450
Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Tarja_ToivanenTarja Toivanen
Controller
040 7760716
Arja Haverinen
Kassör
050 520 9402
Tiina Metso
Arkivarie och museidirektör
050 520 9441
Elina Nieminen
Projektkoordinator
Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna arkisto@ayy.fi och museo@ayy.fi.

Kommunikation

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

 

Julius Luukkanen
Styrelseledamot, kommunikation, brand, arkiv och museet
044 052 1553
Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Henna Palonen
Sakkunnig för kommunikation
050 520 9440
Essi Puustinen
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation
050 520 9442
Aino Korpinen
AD

Du kan kontakta informatör och sakkunning via e-postaddress tiedottaja@ayy.fi

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress tiedotteet@ayy.fi

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen viestinta@ayy.fi.

Intressebevakning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Tapio Hautamäki
Styrelsens vice ordförande, samhällspåverkan och intressebevakning
050 520 9428
 alt=Suvi Vendelin
Styrelsemedlem, intressebevakning: utbildningspolitik och utvecklingssamarbete
040 752 4692
tyhjäLauri Seppäläinen
Styrelsemedlem, intressebevakning: socialpolitik och kommunala angelägenheter,  WSC och idrott Styrelsemedlem, Intressebevakning:
040 651 5656
Mikael Liimatainen
Styrelsemedlem, intressebevakning: internationella ärenden
040 656 8837
Tero Uuttana
Sakkunnig, 
intressebevakning i ARTS och TOKYO
050 520 9439
Minna Mäkitalo
Sakkunnig, högskolepolitik och studerandes rättsskydd,
Kontaktperson i trakasserisituationer
050 520 9438
Rosa Väisänen
Sakkunnig, internationella ärenden och trespråkigheten
050 527 2401
Lauri JurvanenLauri Jurvanen
Sakkunnig, socialpolitik
Kontaktperson i trakasserisituationer
050 520 9418
Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadresserna kopo@ayy.fi Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadresserna sopo@ayy.fi
Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadresserna international@ayy.fi Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadresserna liikunta@ayy.fi

 

Kultur

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Hilja Korhonen
Styrelsemedlem: Gemenskap, frivilliga, evenemang och nya studerande
040 551 6530
Niina Palm
Producent
050 520 9435
Anu_JuvonenAnu Juvonen
Producent
050 520 9429
Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.
Det är lättast att kontakta AUS kultursektor via e-postadresserna kulttuuri@ayy.fi Det är lättast att kontakta Aava via e-postadresserna aava@list.ayy.fi
Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadresserna tj@list.ayy.fi

Föreningar

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Noora Tanska
Föreningsärenden, rådet och studentcentrumet
040 656 9557
Essi Puustinen
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation

050 520 9442
Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadresserna jarjestoasiat@ayy.fi.

Informationsteknik

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Petteri Nummela
IT-expert
050 520 9431
Elias Perttu
IT
040 554 0306
Riku Kettunen
IT
Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna tietotekniikka@ayy.fi

Företagsrelationer

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Mikhael Koufos
Styrelsemedlem: Styrelseledamot, Företagsrelationer, arbetsliv och alumni
040 682 2333
Otto Bergius
Koordinator, företagsrelationer
050 520 9422
Ville Kauhanen
Sales coordinator
050 520 9425
Rasmus Ruohola
Sales coordinator
040 663 3223
AUS företagsrelationer hanteras också av de frivilliga.

Fastighetsärenden

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Emma Savela
Fastigheterna och studentcentrumet, boende och övrig service
Esa Markkanen
Fastighetschef
050 342 8393
Heidi Dufva
Fastighetssakkunnig
040 480 2398
Hannes Helminen
Byggmästare
050 589 7519
Janne Kankaisto
Fastighetsskötare
050 520 9437
Saila_MertsalmiSaila Mertsalmi
Fastighetssekreterare
050 520 9414

Neea Nieminen
Fastighetsassistent
 

 

Studenttidningen Aino

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.
http://ainolehti.fi/

Emilia Mäenmaa
Chefredaktör 
Kiira Koskela
Redaktionssekreterare
040 554 0306
tyhjäViivi Prokofjev
AD
Du kan kontakta redaktion via e-postadresser ainolehti@ayy.fi

Förtroendepersonerna för frivilliga

Kirsi Veijola

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

Servicebyrån

Vid servicebyrån i Otnäs kan du bland annat beställa studiekort, surfa på nätet och fråga vad som helst om studentlivet. Vi betjänar dig också  i frågor om bostadssökning, nycklar, flyttning och allt annat som gäller boende.

Otnäs

Servicebyrån sköter medlemsservicen i Otnäs. Här kan du bl.a. fråga om uthyrningen av studentkårens lokaler och skåpbil. Vi betjänar dig också i frågor om bostadssökning, flyttning och allt annat som gäller boende.

Besöksadress: Otsvängen 11, 02150 Esbo –  Visa på kartan
Postadress: AUS, PB 69, 02150 Esbo

Öppettider: Vardagar kl. 12–16 (klockan 10–16 den första vardagen i varje månad, förutom ons 2.1.2019 kl. 12–16)

E-post: ayy(a)ayy.fi  /  housing(a)ayy.fi
Telefon / serviceställe: 050 520 9400, vardagar kl. 9–11 & 12–16
Telefon / boende: 050 520 9410, vardagar kl. 14-16
Vi svarar på samtal när det är möjligt tillsammans med andra kundservice ansvar.

Undantag i öppettider

  • Boende: ingen telefonservice 13.12 / 2.1
  • Servicebyrån är stängd: 6.12.2018 (självständighetsdag)
  • Servicebyrån är stängd: 22.12.2018 – 1.1.2019
  • Öppet ons 2.1.2019 kl. 12–16

 


Milla Elo
Medlemsservicesekreterare

Annika Mällinen
Bostadssekretare

Karita
Nohrström
Medlemsservicesekreterare

Saila Rappumäki

Medlemsservicesekreterare

Peppi Reinikka
Bostadssekreterare

Kirsi Veijola
Boendesakkunnig

Filialen

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program
Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2018

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Noora Vänttinen
Styrelseordförande
040 731 6120
Tapio Hautamäki
Styrelsens vice ordförande, samhällspåverkan och intressebevakning
040 757 9629
Julius Luukkanen
Konstnärlig verksamhet, varumärke, kommunikation, arkivet och museet
044 052 1553
Mikhael Koufos
Företagsrelationer, arbetsliv och alumni
040 682 2333
 alt=Suvi Vendelin
Intressebevakning: Utbildningspolitik och utvecklingssamarbete
050 520 9447
Lauri Seppäläinen
Intressebevakning: socialpolitik och kommunala angelägenheter,  WSC och idrott
040 651 5656
Mikael Liimatainen
Intressebevakning: internationella ärenden
040 656 8837
Emma Savela
Fastigheterna och studentcentrumet, boende och övrig service
050 520 9444
Noora Tanska
Föreningsärenden, rådet och studentcentrumet
040 656 9557
Hilja Korhonen
Gemenskap, frivilliga, evenemang och nya studerande
040 551 6530

Delegationen

Delegationen har den högsta beslutanderätten i studentkåren. En ny delegation väljs vartannat år så att alla medlemmar i studentkåren har en möjlighet att både kandidera och rösta i delegationsval. Antalet ledamöter är 45 och de ska alla vara medlemmar i AUS.

Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggande, lån och regler. Den väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande samt högsta tjänstemän. Delegationens möten, som äger rum ungefär en gång i månaden, är öppna för alla AUS-medlemmar, men du kan följa dem direkt via ayy.fi/live.

Ordförande

Du kan kontakta ordförande via e-postaddress epj@list.ayy.fii eller förnamn.efternamn@ayy.fi

Onni Lampi
Delegationens ordförande

 

Leo Norilo
Delegationens 2. vice ordförande
Visa Pollari
Delegationens 2. vice ordförande


Delegationsgrupp ordförande
Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-ryhmapjt@list.ayy.fi

Grupp Ordförande Viceordförande
CHEM Werneri Huhtinen Leila Kettunen
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Anton Närekorpi Liisa Mustonen
SCIsma Märt Vesinurm Lauri Seppäläinen
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Juho Paavola Rosa Nylen
Pro Arte Elina Kuutti Iida Palosuo
Vihreämpi Aalto Henri Miettinen Peppi Seppälä
Oikea Aalto Jyri Tiimonen David Rosson
Polytekarna Cosmo Jenytin Anton Eriksson

För mer information om AUS delegation, gå till delegationens wikisida ”Edariwiki

Aaltos Samfundskommitté

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs samfundssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Aava utvecklar Aaltogemenskapen genom att tänka ut och genomföra olika evenemang från volleybollturneringar till zombielajv och från enorma fester till filmmaraton. Varje Aavamedlem har ett eget ansvarsområde, men sektionen genomför också aktivt gemensamma projekt och utgör ett sammansvetsat team. Aava gör idéer till verklighet och sprudlar av energi och arbetsiver.

Under Aava arbetar också Årsfestkommittén, Motionskommittén, Humans vs. Zombies-kommittén, Aalto Afterparty-kommittén samt motionstutorerna.

Aava lyssnar och agerar, så tveka inte att ta kontakt om du har förslag eller vill veta mer om något av Aavas ansvarsområden.

Aava 2018
E
-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Titta Saari
Ordförande
050 413 9000
Katri Mäki-Kullas
Kommunikation
0400 345 052
Joonas Nurmi
Idrotts och välbefinnande
044 973 1440
Roope Pääkkönen
Idrotts tutors
040 018 4339
Konsta Huuki
Årsfest
Riku Wessman
Utomhus aktiviteter
044 382 3145
Jan Gustafsson
Afterparty
050 359 7161
Alvar Lampinen
Afterparty
045 318 6362
Liisa Mustonen
Festivaler
Kaisa Talvitie
Samfund
040 073 8516
Anni Niemelä
Projekt
050 469 1622

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TJ arbetar jämsides med Aava i AUS kultursektor.

TJ upprätthåller teknologernas traditioner och ordnar verksamhet i teknologanda som ofta är öppen för alla. Gänget leds av en ordförande som väljs årligen, och sektionen omfattar ett tiotal direktörer och ordförande för de olika kommittéerna. Sektionen samlar alltså olika kommittéer som består av gillenas aktiva. Mera om TJ.

Teknologsektionen 2018

Adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi.

Tuomas Rantataro
Ordförande
050 465 5253
Johanna Vuorelma
Traditionsdirektör
050 464 2733
Noora Salminen
FTMKs ordförande
050 468 7157
Lauri Nyrhilä
Phuxmajor
040 195 9210
Taneli Härmä
Klockardirektör
050 511 3546
Erna Virtanen
IE Direktör
040 764 4118
Elena Pitkänen
Kulturdirektör
040 543 1563
Paavo Hietala
Kulturdirektör
045 650 4330
Vili Kurppa
Wappdirektör
040 865 4286
Suvi Rantamäki
Direktör för Lakinlaskijaiset
044 2043 212
Tuomo Leino
ITMKs ordförande
0400 415 644
Jonne Itäpuro
ISO Direktör
044 222 0352
Joel Kauppi
KVTMKs ordförande
040 579 5028
Jessica Mason
Internationelldirektör
0407663688

 

Campussektionen

Campussektionen 2018

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller kontakta kampusjaosto@list.ayy.fi.

 

Aino Hautala
Ordförande
+358 44 2550 934
Satu Räty
Kommunikation
+358 44 525 2728
Juho Ylén
Projekter, Gorsu
+358 400 935 674
Jenina Noki
Evenemang, Floradagen
+358 40 819 0412
Elisa Juvonen
Underhåll
+358 45 633 8335
Pietari Peltonen
Projekter, Skrotcykelinsamling
+358 40 538 4342
Juho Toivonen
Bosatthandling
+358 50 309 1514
Aaro Timonen
Projekter, Konst
+358 40 567 9405
Marianne Honkasaari
Boende
+358 40 964 5608
Olli Kesseli
Evenemang, Utlysningen av Wappurieha
+358 50 303 8014
Fredrika Hallenberg
Intressebevakning
+358 40 767 0012

Sektionen för företagsrelationer

E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller hela sektionen yrityssuhdejaosto@list.ayy.fi.

Jesse Lindberg
Ordförande
050 434 5544
Johannes Salmisaari
Viceordförande
044 023 0896
Rasmus Ruohola
044 285 3495
Liisa Eloranta
050 433 4992
Lia Peng
044 206 4269
Santeri Santikko
040 0531 884
Azadeh Rostami Ida Laaksonen

 

Mosaic

Internationella sektionen Mosaic

Mosaic ordnar roliga mångkulturella evenemang som bjuder deltagarna på svindlande nya upplevelser från olika delar av världen, understöder språkinlärning i praktiken och skapar möjligheter att lära känna nya kulturer. Syftet är att inspirera finländarna att bli mer internationella och att hjälpa utländska studerande som kommer till Finland att integreras i Aalto-gemenskapen. Samtidigt försöker sektionen förbättra nätverkandet mellan de utländska studenterna och finländare som är intresserade av internationalitet. Under Mosaic verkar internationalitetskommittén KvTMK som samlar gillenas och nationens ansvariga för internationell verksamhet.
mosaic@list.ayy.fi

Mosaic 2018

Emmi Kosomaa
Ordförande
045 896 5901
Reeta Ojala
0400 617472
Dina Mavliutova
046 954 3697
Muhammad Junaid
046 567 0908
Vasumathi Neralla
041 722 0803
Abid Saleem
046 955 5824

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet (museo@ayy.fi, 050 520 9421).

Intendenterna för Polytekarmuseet 2018

Kontakt intendentti@ayy.fi

Henrik Hillner
Intendent
Jette Sörensen
Intendent
Rasmus Ruohola
Museisektion medlem

Studentrepresentanter

tyhjäLauri Vähä-Savo (2017)
Högskolan för elektroteknik
ELEC-hallopedvastaava@ayy.fi
tyhjäMärt Vesinurm
Högskolan för teknikvetenskaper
SCI mart.vesinurm@ayy.fi
tyhjäJoonas Lehtovaara
Högskolan för ingenjörsvetenskaper
ENG joonas.lehtovaara@ayy.fi
tyhjäFredrika Hallenberg
Högskolan för konst, design och arkitektur
ARTS fredrika.hallenberg@ayy.fi
tyhjäLumi Ketola
Högskolan för kemiteknik CHEM
lumi.ketola@ayy.fi
tyhjäElla Oksala
Handelshögskolan
BIZ
ella.oksala@kyweb.fi

Alla kontaktupgifter: https://www.halloped.fi/sv/aalto/organs

TTE-Fonden

Jari Isaksson
Ordförande
Samu Nurmi
Sekreterare
samu.nurmi@ayy.fi
0505209416

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)