Kontaktuppgifter

Det är lättast att kontakta studentkårens aktörer och anställda via e-post. Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi. Om du inte vet exakt vem du ska skicka din fråga till, kan du använda vår allmänna ayy@ayy.fi e-postadress. Öppettiderna för vår servicebyrån i Otnäs finns på den här sidan.

I ärenden som gäller AUS evenemangslokaler och andra tjänster, till exempel att bli medlem, kan du kontakta ayy@ayy.fi

Behöver du råd om studentlivet, hälsa eller välmående men vet inte vem du ska fråga? Se sidan Var kan jag får hjälp.

Om du upplevt eller bevittnat trakasserier kan du kontakta vårt utbildade trakasseriombud Lauri Jurvanen hairinta-mies@ayy.fi. Tjänsten är konfidentiell och ditt e-postmeddelande går endast till trakasseriombudet. Läs mer.

Om ditt ärende gäller AUS bostäder kan du kontakta vårt bostadskontor.

I föreningsrelaterade ärenden kan du kontakta jarjestoasiat@ayy.fi.

Postadress

Aalto-universitets studentkår
PB 69, 02151 Esbo
Faktureringsinformation

AUS huvudkontor finns på
Otsvängen 11
02150 Esbo

Huvudkontoret

Huvudkontoret
Otsvängen 11
02150 Esbo
Visa på karta

Studentkårens huvudkontor finns i en egen byggnad vid Otsvängen 11, Esbo. AUS servicebyrån finns också i samma byggnad. Den officiella anslagstavlan finns också där.

Här hittar du kontaktuppgifter till huvudkontorets personal.


Ledning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Tapio Hautamäki
Styrelseordförande
040 757 9629

Niko Ferm
Verksamhetsledare
050 520 9415
Monika Kivimäki
Ekonomichef
0400 524 014

Annika Mällinen
Förvaltnings- och HR-chef
050 520 9434
Riitu Nuutinen
Servicechef
050 520 9450
Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Tarja Toivanen
Controller
040 7760716
Arja Haverinen
Kassör
050 520 9402
Tiina Metso
Arkivarie och museidirektör
050 520 9441
Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna arkisto@ayy.fi och museo@ayy.fi.

Kommunikation

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

 

Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Hilla Mäkelä
AD
Henna Palonen
Sakkunnig för kommunikation
050 520 9440
Essi Puustinen
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation
050 520 9442

Du kan kontakta informatör och sakkunning via e-postaddress tiedottaja@ayy.fi

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress tiedotteet@ayy.fi

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen viestinta@ayy.fi.

Intressebevakning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Leila Kettunen
Styrelsemedlem
Val, varumärke och utbildningspolitik
+358 44 3040469
 Lumi Ketola
Styrelsemedlem
utbildningspolitik
+358 407 422 522
Taneli Myllykangas
Styrelsemedlem
Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
+358 440 811 089
Antti Pentikäinen
Styrelsemedlem
Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion
+358 50 573 2405
Tero Uuttana
Sakkunnig, intressebevakning i ARTS och TOKYO
050 520 9439
Lauri Jurvanen
Sakkunnig, socialpolitik
Kontaktperson i trakasserisituationer
050 520 9418
Annika Mällinen
Kontaktperson i trakasserisituationer
Minna Mäkitalo
Sakkunnig, högskolepolitik och studerandes rättsskydd,
050 520 9438
Rosa Väisänen
Sakkunnig, internationella ärenden och hållbarhet
050 527 2401

Det är lättast att kontakta AUS högskolepolitiksektor via e-postadresserna kopo@ayy.fi

Det är lättast att kontakta AUS socialpolitiksektor via e-postadresserna sopo@ayy.fi

Det är lättast att kontakta AUS internationella ärenden sektor via e-postadresserna international@ayy.fi

Det är lättast att kontakta AUS motion sektor via e-postadresserna liikunta@ayy.fi

Kultur

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Olli Kesseli
Styrelsemedlem
Gemenskapen, frivilliga och alumner
+358 50 303 8014
Niina Palm
Producent
050 520 9435
Anu Juvonen
Producent
050 520 9429
Titta Saari
Frivillig:
AUS10-årsfestsektionsordförande
Det är lättast att kontakta AUS kultursektor via e-postadresserna kulttuuri@ayy.fi Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadresserna tj@list.ayy.fi
Det är lättast att kontakta Aava via e-postadresserna aava@list.ayy.fi Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.

Föreningar

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Anna Halsas
Styrelsemedlem
Föreningar, nya studerande och Rådet
+358 400 417 885
Essi Puustinen
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation

050 520 9442
Det är lättast att kontakta AUS föreningarnssektor via e-postadresserna jarjestoasiat@ayy.fi.

Informationsteknik

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Petteri Nummela
IT-expert
050 520 9431
Joonas Palosuo
IT
Riku Kettunen
IT
Det är lättast att kontakta AUS informationstekniksektor via e-postadresserna tietotekniikka@ayy.fi

Företagsrelationer

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Taneli Myllykangas
Styrelsemedlem
Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
+358 440 811 089
Otto Bergius
Koordinator, företagsrelationer
050 520 9422
Ville Kauhanen
Säljkoordinator
050 520 9425
Rasmus Ruohola
Säljkoordinator
040 663 3223
 
Leo Norilo
Frivillig, Ordförande för  företagsrelationskommittén (YTMK)
050 305 3695

Lukuvuosikalenteri

AYY:n ja TOKYOn designkalenterissa ilmoituksesi kulkee aina mukana! Kalenteri jatkaa TOKYOn yli 40 vuotta vanhaa designkalenteriperinnettä.

Varaa oma mainospaikkasi nyt!

Antti Kiuru, 050 4622132, antti.kiuru@ayy.fi

Tutustu vuoden 2019-2020 mediakorttiin täällä.

Fastighetsärenden

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Ellen Heikkilä
Styrelsemedlem
Fastigheter, campus och hållbar utveckling
040 1988 985

Esa Markkanen
Fastighetschef
050 342 8393
Heidi Dufva
Fastighetssakkunnig
040 480 2398
Hannes Helminen
Byggmästare
050 589 7519
Janne Kankaisto
Fastighetsskötare
050 520 9437
Saila_MertsalmiSaila Mertsalmi
Fastighetssekreterare
050 520 9414


 

Studenttidningen Aino

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.
http://ainolehti.fi/

Emilia Mäenmaa
Chefredaktör
050 494 6900
Kiira Koskela
Redaktionssekreterare
040 554 0306
Tino Nyman
AD
050 535 2364
Du kan kontakta redaktion via e-postadresser ainolehti@ayy.fi

Förtroendepersonerna för frivilliga

Kirsi Veijola

Förtroendepersonerna för frivilliga ser till att spelreglerna för frivilligarbete följs och presenteras för nya aktörer. Dessutom ser de till att alla frivilliga behandlas rättvist och jämlikt, och vid behov ger de råd och stöd i eventuella problemsituationer. Förtroendepersonerna når du säkrast via e-post (fornamn.efternamn(at)ayy.fi) eller på kontoret.

Servicebyrån

Vid servicebyrån i Otnäs kan du bland annat beställa studiekort, surfa på nätet och fråga vad som helst om studentlivet. Vi betjänar dig också  i frågor om bostadssökning, nycklar, flyttning och allt annat som gäller boende.

Otnäs

Servicebyrån sköter medlemsservicen i Otnäs. Här kan du bl.a. fråga om uthyrningen av studentkårens lokaler och skåpbil. Vi betjänar dig också i frågor om bostadssökning, flyttning och allt annat som gäller boende.

Besöksadress: Otsvängen 11, 02150 Esbo –  Visa på kartan
Postadress: AUS, PB 69, 02150 Esbo

Öppettider: Vardagar kl. 12–16 (klockan 10–16 den första vardagen i varje månad)

Telefon & e-post / serviceställe:
050 520 9400, vardagar kl. 12–16 & ayy(at)ayy.fi
Telefon & e-post / boende:
050 520 9410, vardagar kl. 14-16  & e-mail
Vi svarar på samtal när det är möjligt tillsammans med andra kundservice ansvar.

Undantag i öppettider

  • Servicebyrån är stängd: 8.-26.7.2019
  • Servicebyrån är stängd: 21.8.2019
  • Boende: ingen telefonservice: 1.7, 1.8 & 2.9

 


Milla Elo
Servicerådgivare

Maria Liimatta-Tuominen

Boenderådgivare

Saila Rappumäki

Boenderådgivare

Peppi Reinikka
Boenderådgivare

Kirsi Veijola
Boendesakkunnig

Filialen

Förutom i huvudstadsregionen finns Aalto-universitet på en filialort:

Handelshögskolan, St. Michel
BScBA-program
Lönnrotsgatan 5
50100 St. Michel
Visa på kartan

AUS studenter i St Michel betjänas av universitetskonsortiets studentservice och Helsingfors handelshögskolas St. Michels konsortiums studentförening Probba rf.

Aalto-universitetets Handelshögskolan i St. Michel är ett del av Mikkeli universitetet konsortium.

Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2019

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Tapio Hautamäki
Ordförande
040 757 96
29

Iida Palosuo
Vice ordförande, tjänster
+358 45 6503857
Ellen Heikkilä
Fastigheter, campus och hållbar utveckling
+358 40 1988 985
Marianne Honkasaari
Studentcentrumet och konstnärlig verksamhet
+358 40 964 5608
Lumi Ketola
Utbildningspolitik
+358 407 422 522
Leila Kettunen
Val, varumärke och utbildningspolitik
+358 44 304 0469
Antti Pentikäinen
Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion
+358 50 573 2405
Taneli Myllykangas
Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
+358 440 811 089
Anna Halsas
Föreningar, nya studerande och Rådet
+358 400 417 885
Olli Kesseli
Gemenskapen, frivilliga och alumner
+358 50 303 8014

 

Delegationen

Delegationen har den högsta beslutanderätten i studentkåren. En ny delegation väljs vartannat år så att alla medlemmar i studentkåren har en möjlighet att både kandidera och rösta i delegationsval. Antalet ledamöter är 45 och de ska alla vara medlemmar i AUS.

Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggande, lån och regler. Den väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande samt högsta tjänstemän. Delegationens möten, som äger rum ungefär en gång i månaden, är öppna för alla AUS-medlemmar, men du kan följa dem direkt via ayy.fi/live.

Ordförande

Du kan kontakta ordförande via e-postaddress epj@list.ayy.fii eller förnamn.efternamn@ayy.fi

Werneri Huhtinen
Delegationens ordförande

 

Noora Tanska
D
elegationens 2. vice ordförande
Lauri Seppäläinen
Delegationens 2. vice ordförande


Delegationsgrupp ordförande
Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-ryhmapjt@list.ayy.fi

Grupp Ordförande Viceordförande
CHEM Peppi Vilén Santeri Santikko
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Anton Närekorpi Liisa Mustonen
SCIsma Märt Vesinurm Aaro Hämeri
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Topi Soivio Joni Kariluoto
Pro Arte Elina Kuutti Elisa Rauma
Vihreämpi Aalto Henri Miettinen Peppi Seppälä
Oikea Aalto Jyri Tiimonen Nico Siltanen
Polytekarna Petter Selänniemi Albert Rehnberg

För mer information om AUS delegation, gå till delegationens wikisida ”Edariwiki

Aaltos Samfundskommitté

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs samfundssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Aava utvecklar Aaltogemenskapen genom att tänka ut och genomföra olika evenemang från volleybollturneringar till zombielajv och från enorma fester till filmmaraton. Varje Aavamedlem har ett eget ansvarsområde, men sektionen genomför också aktivt gemensamma projekt och utgör ett sammansvetsat team. Aava gör idéer till verklighet och sprudlar av energi och arbetsiver.

Under Aava arbetar också Årsfestkommittén, Motionskommittén, Humans vs. Zombies-kommittén, Aalto Afterparty-kommittén samt motionstutorerna.

Aava lyssnar och agerar, så tveka inte att ta kontakt om du har förslag eller vill veta mer om något av Aavas ansvarsområden.


Aava 2019

E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Kaisa Talvitie
Ordförande

 

Kommunikationsansvarig: Tommi Alajoki
Projektansvarig: Christian Segercrantz
Gemenskapansvarig: Santeri Pigg
Afterparty-ansvarig: Tommi Koivisto
Afterparty-ansvarig: Anniina Savolainen
Utomhusansvarig: Kiti Kainulainen
Idrottansvarig: Ida Rouhiainen
Välmåendeansvarig: Jonatan Lehtinen
Årsfestansvarig: Suvi Rantamäki
Magisteransvarig: Miio Taarna

Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TJ arbetar jämsides med Aava i AUS kultursektor.

TJ upprätthåller teknologernas traditioner och ordnar verksamhet i teknologanda som ofta är öppen för alla. Gänget leds av en ordförande som väljs årligen, och sektionen omfattar ett tiotal direktörer och ordförande för de olika kommittéerna. Sektionen samlar alltså olika kommittéer som består av gillenas aktiva. Mera om TJ.

Teknologsektionen 2019

Adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi.

Erna Virtanen
Ordförande
040 764 4118

FTMKs ordförande: Jere Vänskä
KVTMKs ordförande: Susanna Karlqvist
ITMKs ordförande: Otto Takkinen
IE Direktör: Tuukka Harvela
Klockardirektör: Toni Heinilä
Traditionsdirektör: Anni Parkkila
Kulturdirektör: Roope Pääkkönen
Kulturdirektör: Samuli Vehkomäki
Wappudirektör: Mikael Liimatainen
Lakinlaskijaisdirektör: Pauliina Tomberg
Phuxmajor: Noora Salminen
ISO Direktör: Tuomo Leino
Internationelldirektör: Joel Kauppi

Teknologsektionen 2018

Adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi.

Tuomas Rantataro
Ordförande
050 465 5253
Johanna Vuorelma
Traditionsdirektör
050 464 2733
Noora Salminen
FTMKs ordförande
050 468 7157
Lauri Nyrhilä
Phuxmajor
040 195 9210
Taneli Härmä
Klockardirektör
050 511 3546
Elena Pitkänen
Kulturdirektör
040 543 1563
Paavo Hietala
Kulturdirektör
045 650 4330
Vili Kurppa
Wappdirektör
040 865 4286
Suvi Rantamäki
Direktör för Lakinlaskijaiset
044 2043 212
Tuomo Leino
ITMKs ordförande
0400 415 644
Jonne Itäpuro
ISO Direktör
044 222 0352
Joel Kauppi
KVTMKs ordförande
040 579 5028
Jessica Mason
Internationelldirektör
0407663688

 

Campussektionen

Campussektionen 2019

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller kontakta kampusjaosto@list.ayy.fi.

Ordförande: Paavo Hietala (045 650 4330)
Kommunikation & brand: Laura Nikola
Slottsherrar: Annika Niittylä
Boende: Sampo Hanhirova
Evenemang, underhåll: Sanna Halmkrona
Evenemang, utlysningen av Wappurieha: Aaro Hämeri
Evenemang, Floradagen: Suvi Ojala
Projekter & anor: Markus Nevalainen
Projekter, JMT3: Pekka Mattila
Projekter, JMT5: Otso Brummer

Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet (museo@ayy.fi, 050 520 9421).

Intendenterna för Polytekarmuseet 2019

Kontakt intendentti@ayy.fi

Nuutti Sten
Intendent
Rasmus Ruohola
Intendent

Studentrepresentanter

Delegationens ledningsgrupp (EduJoRy) 2019

ENG – Emilia Jurvanen
ELEC – Pinja Venäläinen
ARTS – Michel Nader Sajun
SCI – Saara Niemeläinen
CHEM – Aleksi Heikkinen
BIZ – Heikki Helaniemi
OPNpj – Tarmo Kivioja
TF – Carl-Victor Schauman

Alla kontaktupgifter: https://www.halloped.fi/sv/aalto/organs

TTE-Fonden

Sirius Vuorikoski
Ordförande
Samu Nurmi
Sekreterare
samu.nurmi@ayy.fi
0505209416

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska)