Romupyöräkeräys

Romupyöräkeräys saapuu jälleen puhdistamaan Otaniemen pyöräkellarit ja pyörätelineet hylätyistä pyöristä! Kaikki Otaniemen polkupyörät tullaan laputtamaan värikkäillä rannekkeilla 18.-20.4. välisenä aikana.

Poista ranneke omasta pyörästäsi sen nähtyäsi. Kaikki pyörät, joista ranneketta ei ole poistettu muutamassa viikossa siirretään säilytykseen kesäksi ja hävitetään syksyllä. Vinkkaa keräyksestä myös kavereillesi, jotka eivät ole Otaniemessä keräysaikana!

Keräys toteutetaan Teekkarikylän alueella. Otaniemestä muuttaa vuosittain pois satoja asukkaita, jotka jättävät polkupyöränsä tilanpuutteen vuoksi tai ajattelemattomuuttaan lojumaan. Pyörät vievät tilaa vakituisilta asukkailta ja ovat usein huonokuntoisia. Niiden keräyksellä parannetaan koko Otaniemen ja sen asukkaiden viihtyvyyttä.

Romupyöräkeräys on AYY:n Kampusjaoston ja OtaHoasin yhteistyötalkoo Otaniemen pyöräkellarien siistimiseksi. Kysymykset ja tiedustelut keräyksestä voi osoittaa Kampusjaostolle osoitteeseen kampusjaosto@list.ayy.fi.

Kampusjaosto 2016

Hoasin kohteisiin liittyvät tarkemmat kysymykset
voi osoittaa Teekkarikylän Hoasin kohteiden yhteiselle asukastoimikunnalle
OtaHoasille osoitteeseen hoas@list.ayy.fi.

Täällä on keräyksen facebook-eventti, jonne kerätään keräykseen liittyvät ajankohtaisuudet ja kysymykset.