Tutkimukset

Mikä on opiskelijaperinne ja kuka siitä saa päättää?

Mitä kulttuuri ja perinne tarkoittavat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan moninaiselle opiskelijayhteisölle? Vuonna 2017  valmistuva folkloristiikan pro gradu -työ pyrkii ratkaisemaan tämän kysymyksen.

Yhteyshenkilöt: Viestintä- ja järjestöasiantuntija Ahto Harmo (etunimi.sukunimi@ayy.fi)

Mistä on vuoden opettajat tehty?

Tällä hetkellä on tekeillä kasvatustieteen gradu hyvästä opettajuudesta. Aineistona käytetään ehdotuksia ja nimityksiä vuoden opettajiksi AYY:ssa ja sen edeltäjissä.

Yhteyshenkilö: Koulutuspoliittinen sektori

Verkkokyselytutkimuksesta monimuuttujamenetelmiin – Lukukausimaksukokeilu ja opiskelija-aines

Eija-Leena Koponen, Helsingin yliopisto

Tilastotieteen pro gradu -työ, huhtikuu 2012

Yhteistyössä AYY:n kanssa toteutettu tutkimus, joka käsittelee kansainvälisten opiskelijoiden suhtautumista lukukausimaksuihin, heidän taloudellista tilannettaan ja sosioekonomista taustaansa.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan

Kooste kyselyn tuloksista (pdf)