Hallopedit

Yliopiston hallinnossa on yliopistolain mukaisesti oltava myös opiskelijoiden edustajia. Hallinnon opiskelijaedustajat (ns. hallopedit) ovat tavallisia opiskelijoita, jotka osallistuvat yliopiston akateemisten asiain komiteoiden, koulutusneuvostojen sekä erilaisten toimikuntien ja työryhmien toimintaan.

Hallopedit valitsee ylioppilaskunnan hallitus ja hakea voivat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Opiskelija on opiskelun ja opetuksen arjen paras asiantuntija, ja opiskelijana edustaminen on arvokasta työtä paremman yliopiston puolesta. Ylioppilaskunta kouluttaa hallopedit ja tukee vaikuttamistyötä.

Hallopedtoimintaa koordinoi korkeakouluissa jokaisen korkeakoulun nimetty halloped-vastaava. Aalto-yliopiston tason hallopedien toimintaa koordinoi tarvittaessa ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija.

 tahti

Ajankohtaista 

Helsinki Graduate School of Economicsin johtokunnan opiskelijaedustajan haku 21.2.–7.3.2018: https://ayy.fi/blog/2018/02/20/aalto-yliopiston-ylioppilaskunta-hakee-korkeakouluharjoittelijoita/

Virallinen hakuilmoitus ja lista paikoista vuodelle 2018: https://ayy.fi/blog/2017/11/02/hakukuulutus-aalto-yliopiston-hallinnon-opiskelijaedustajaksi-2018/

Lista hallopedeista löytyy osoitteesta halloped.fi.

Halloped-ohjesääntö ja Halloped-valintaohjeisto määrittävät opiskelijaedustajien valintaa. Lue valintaohjeisto ennen hakemuksen jättämistä osoitteessa halloped.fi.

Materiaalia halloped-toimintaan 

Aalto-yliopiston sisäisiä sääntöjä opiskelusta ja opinnoista

Aalto-yliopiston yleiset opetusta ja opiskelua koskevat säännöt
Täällä linjataan yleisellä tasolla mm. opetussuunnitelmista, tenteistä ja arvostelusta.

Oman korkeakoulusi tutkintosääntö
Täällä on oman korkeakoulusi tarkemmat ohjeet yllä mainituista. Tähän kannattaa tutustua.

Oman korkeakoulusi muut opintojen ja opiskelun säännöt
into.aalto.fi -> Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle -> oma korkeakoulusi -> Opintojen ja opiskelun säännöstö

Täältä löytyy korkeakoulukohtaisesti lisää opintoja ja opiskelua koskevia sääntöjä, joiden noudattamista hallopedit omalta osaltaan valvovat.

Aalto yliopiston ohjaus ja päätöksenteko
Täältä voit halutessasi tutustua esimerkiksi yliopiston päätöksentekijöistä ja heidän tehtävistään säätävään johtosääntöön ja katsoa, millaisia päätöksentekijöitä yliopiston tasolla toimii.

Vuoden 2015 aikana puhutaan alkuvuodesta 2016 lähestyvästä Aalto-yliopiston auditoinnista, joka merkitsee opiskelijoille tilaisuutta saada parannettua esim. palautekäytäntöjä.

 

Valtakunnallisia yliopistoja koskevia lakeja ja asetuksia

Yliopistolakia ja muita asiakirjoja ei missään nimessä tarvitse tuntea ollakseen hyvä hallopedi! Ylioppilaskunnan toimistolta löytyy väkeä, jonka tehtävä on perehtyä näihin, joten helpointa on kysyä! Tässä kuitenkin taustatietoa asiasta erityisesti kiinnostuneille.

Näistä erityisesti yliopistolain luku 1 (yleiset säännökset), luku 2 (tutkimus ja opetus) sekä luvun kolme pykälät 23-30 (säätiöyliopiston rakenne).
Lisäksi voi perehtyä yliopistojen valtakunnalliseen rahoitusmalliin.

 

Ylioppilaskunnan sääntöjä, linjauksia ja materiaalia

Ylioppilaskunnan edustajiston päättämät linjapaperit ja yleensä hallituksen päättämät lausunnot ja kannanotot antavat tukea halloped-toimintaan.

Ajantasainen tieto hallinnon opiskelijaedustajista ja heidän yhteystietonsa löytyvät osoitteesta halloped.fi.

Halloped-ohjesääntö ja Halloped-valintaohjeisto määrittävät opiskelijaedustajien valintaa. Uusia hallopedeja haetaan vuosittain loppusyksystä sekä lisäksi täydennyshauissa kevään ja kesän mittaan. Seuraa tiedotusta ja hae jos olet kiinnostunut.

Muista, että voit aina olla yhteydessä ylioppilaskunnan toimistolle ja kysyä mistä tahansa halloped-toimintaan liittyvästä.

Ylioppilaskunnan järjestämien halloped-koulutusten materiaali
Ylioppilaskunnan järjestämien halloped-koulutusten materiaali englanniksi