Kampusjaosto

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Kampusjaosto kehittää Otaniemeä viihtyisämmäksi asuinpaikaksi ja opiskeluympäristöksi luoden edellytykset opiskelijakulttuurille, hyvinvoinnille ja yhteishengelle. Tavoitteena on Suomen paras yliopistokampus.
Kymmenhenkinen jaosto jatkaa AYY:n kyläsenaatin ja kampuskehityksen ohjausryhmän jalanjäljissä ja sen toiminta jakautuu karkeasti neljään ydinalueeseen:

  • Opiskelija-asumisen ja asukastoiminnan kehittäminen
  • Yhteisöä ilahduttavat projektit
  • Tapahtumat
  • Kampus- ja tilaedunvalvonta

Kampusjaosto 2016

Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi ellei toisin ole ilmotettu. Koko jaoston tavoittaa kampusjaosto@list.ayy.fi

Santeri Nuotio
Puheenjohtaja
040 078 3123
Saana Rossi
Asuminen ja asukastoiminta
Linnanisännät

Viktor Honkanen
Asuminen ja asukastoiminta
Juho Pekkinen
Asuminen ja asukastoiminta
Oskar Niemenoja
Projektit, koordinointi
Edunvalvonta, rakennushankkeet
Emmi Lamppu
Projektit, suunnittelu
Edunvalvonta, kaupunkisuunnittelu

Aleksi Aalto
Projektit, toteutus
Olli Halminen
Tapahtumat, koordinointi
Edunvalvonta, tilaratkaisut
Anssi Matti Helin
Tapahtumat
anssi.helin@ayy.fi
Ella Sperling
Tapahtumat