Kampusjaosto

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Kampusjaosto kehittää Otaniemeä viihtyisämmäksi asuinpaikaksi ja opiskeluympäristöksi luoden edellytykset opiskelijakulttuurille, hyvinvoinnille ja yhteishengelle. Tavoitteena on Suomen paras yliopistokampus.
Kymmenhenkinen jaosto jatkaa AYY:n kyläsenaatin ja kampuskehityksen ohjausryhmän jalanjäljissä ja sen toiminta jakautuu karkeasti neljään ydinalueeseen:

  • Opiskelija-asumisen ja asukastoiminnan kehittäminen
  • Yhteisöä ilahduttavat projektit
  • Tapahtumat
  • Kampus- ja tilaedunvalvonta

Kampusjaosto 2018

Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi ellei toisin ole ilmotettu. Koko jaoston tavoittaa kampusjaosto@list.ayy.fi

 

Aino Hautala
Puheenjohtaja
044 2550 934
Satu Räty
Viestintävastaava
044 525 2728

Juho Ylén
Projektivastaava, Gorsu
0400 935 674
 
Jenina Noki
Tapahtumat, Kukanpäivä
040 819 0412
Elisa Juvonen
Tapahtumat, Kunnossapito
045 633 8335
Pietari Peltonen
Projektit, Romupyöräkeräys
040 538 4342
Juho Toivonen
Linnanisännät
050 309 1514
Aaro Timonen
Projektit, Taide
040 567 9405
Marianne Honkasaari
Asuminen
040 964 5608
Olli Kesseli
Tapahtumat, Wappuriehan julistus
050 303 8014
Fredrika Hallenberg
Edunvalvonta
040 767 0012