Kampusjaosto

Vuonna 2016 toimintansa aloittanut Kampusjaosto kehittää Otaniemeä viihtyisämmäksi asuinpaikaksi ja opiskeluympäristöksi luoden edellytykset opiskelijakulttuurille, hyvinvoinnille ja yhteishengelle. Tavoitteena on Suomen paras yliopistokampus.
Kymmenhenkinen jaosto jatkaa AYY:n kyläsenaatin ja kampuskehityksen ohjausryhmän jalanjäljissä ja sen toiminta jakautuu karkeasti neljään ydinalueeseen:

  • Opiskelija-asumisen ja asukastoiminnan kehittäminen
  • Yhteisöä ilahduttavat projektit
  • Tapahtumat
  • Kampus- ja tilaedunvalvonta

Kampusjaosto 2018

Osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi ellei toisin ole ilmotettu. Koko jaoston tavoittaa kampusjaosto@list.ayy.fi

 

Aino Hautala
Puheenjohtaja
044 2550 934
Satu Räty
Viestintävastaava
044 525 2728

Juho Ylén
Projektivastaava
Jenina Noki
040 819 0412
Elisa Juvonen
045 633 8335
Pietari Peltonen
040 538 4342
Juho Toivonen
050 309 1514
Aaro Timonen
040 567 9405
Marianne Honkasaari
040 964 5608
Olli Kesseli
050 303 8014
Fredrika Hallenberg
040 767 0012