Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Hallituksen pöytäkirjat löytyvät AYY:n edustajistowikistä.

Hallitus 2017

Tavoitat koko hallituksen osoitteesta hallitus@list.ayy.fi

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi.

Joona Orpana
Puheenjohtaja
050 520 9420
Petteri Heliste
Varapuheenjohtaja, edunvalvonnan koordinointi, koulutuspolitiikka
050 520 9428
Noora Vänttinen
Viestintä, brändi, arkisto ja museo
040 731 6120
Pyry Huhtanen
Yrityssuhteet, kaavoitus- ja alumniasiat
050 520 9436
 alt=Katariina Helin
Edunvalvonta: koulutuspolitiikka, taiteellinen toiminta ja kehitysyhteistyö
050 520 9447
Oskar Niemenoja
Edunvalvonta: sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen, liikunta
050 302 2963
Emmi Kosomaa
Edunvalvonta: kansainväliset asiat ja uudet opiskelijat
045 896 5901
Onni Lampi
Asuminen ja kiinteistöt
050 520 9444
Ville Myllylä
Järjestöasiat, tilat ja neuvosto
040 566 3978
Konsta Huuki
Yhteisö, vapaaehtoiset ja tapahtumat

050 495 1905