Hallitus

Ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston valitsema hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus hoitaa ylioppilaskunnan juoksevia asioita sekä vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta. Hallitus edustaa ylioppilaskuntaa ulospäin, valvoo ylioppilaskunnan hallintoa sekä käyttää yleistä toimeenpanovaltaa ylioppilaskunnan sääntöjen ja edustajiston päätösten asettamissa rajoissa. Kaikesta toiminnastaan hallitus vastaa edustajistolle. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi tai useampi sektori, jonka toiminnasta he vastaavat.

Hallitus kokoontuu lukukausien aikana noin kerran viikossa. Kokousten päätösluettelot ovat luettavissa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla sekä www-sivuilla. Hallituksen pöytäkirjat löytyvät AYY:n edustajistowikistä.

Hallitus 2018

Tavoitat koko hallituksen osoitteesta hallitus@list.ayy.fi

Kaikki sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ayy.fi.

Noora Vänttinen
Puheenjohtaja
040 731 6120
Tapio Hautamäki
Varapuheenjohtaja, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
040 757 9629
Julius Luukkanen
Taiteellinen toiminta, brändi, viestintä, arkisto ja museo
044 052 1553
Mikhael Koufos
Yrityssuhteet, työelämä ja alumnit
040 682 2333
 alt=Suvi Vendelin
Edunvalvonta: Koulutuspolitiikka ja kehitysyhteistyö
050 520 9447
Lauri Seppäläinen
Edunvalvonta: Sosiaalipolitiikka, kuntavaikuttaminen, WSC, liikunta
040 651 5656
Mikael Liimatainen
Edunvalvonta: Kansainvälisyys
040 656 8837
Emma Savela
Kiinteistöt ja opiskelijakeskus, asuminen ja muut palvelut
050 520 9444
Noora Tanska
Järjestöasiat, neuvosto ja opiskelijakeskus
040 656 9557
Hilja Korhonen
Yhteisö, vapaaehtoiset, tapahtumat ja uudet opiskelijat

040 551 6530