Sääntömuutokset

AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluva yhdistys on velvollinen ilmoittamaan sääntömuutoksista välittömästi järjestöasiantuntijalle. Näin varmistetaan, että yhdistys on sääntöjen muuttamisenkin jälkeen täyttää yhdistysohjesäännön (pdf) asettamat vaatimukset ja saa jatkossakin kuulua AYY:n yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen etenee seuraavalla tavalla:

  • luodaan uudet säännöt
  • viedään säännöt järjestöasiantuntijalle tarkistettavaksi
  • hyväksytään säännöt yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa
  • rekisteröityjen yhdistysten kohdalla toimitetaan säännöt PRH:lle
  • toimitetaan kokouksessa hyväksytyt säännöt järjestöasiantuntijalle

Sääntöjä muuttaessa kannattaa käyttää apuna AYY:n mallisääntöjä (pdf). Lisäksi säännöt kannattaa tarkistuttaa sääntötoimikunnalla ja järjestöasiantuntijalla jo ennen ensimmäistä kokousta, jossa ne on tarkoitus hyväksyä. Sääntötoimikunta osaa neuvoa useissa sääntöteknisissä seikoissa ja auttaa yhdistystä luomaan säännöt, joihin ei jää aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia. Jos säännöt on muutettu ennen AYY:llä käyttämistä ja AYY ehdottaa muutoksia, yhdistykselle aiheutuu lisää vaivaa, sillä muutetut säännöt tulee taas hyväksyä peräkkäisissä kokouksissa. Erityisesti ongelmia aiheutuu, jos yhdistys ei sääntömuutoksen jälkeen enää täytä AYY:n yhdistysohjesäännön asettamia ehtoja.