Hjältetecknet

Hjältetecknet tilldelas en enskild gärning, ett enskilt projekt eller en serie sådana som påverkat studentkårens och dess medlemmars liv.

20.5.2017

Aalto Predators
Tempaus
WiikonWappuSauna

14.5.2016

AaltoES

31.1.2015:

Juha Kallas
Dipolin myynti
Aalto in/on X

1.2.2015:

Kierrätyskeskus
Ossi Miikkulainen