Hederstecknet

Hederstecknet tilldelas en person som särskilt långvarigt, aktivt och mångsidigt verkat för studentkårens bästa och främjat studentkårens syften

20.5.2017

Lauri Lehtoruusu

14.5.2016:

Matti Carpen

31.1.2015:

Teemu Halme

1.2.2014:

Tuula Ilmes