Utmärkelser

Utmärkelse- och förtjänsttecken beviljas för aktiv verksamhet för AUS och dess syften. Utmärkelserna är tre: samfundstecknet, förtjänsttecknet och hederstecknet. Dessutom delar AUS ut ett speciellt erkännande i form av hjältetecknet.

Samfundstecknet tilldelas en person som aktivt verkat inom studentkåren och med sin verksamhet främjat studentkårens målsättningar.

Förtjänsttecknet tilldelas en person som verkat länge och mångsidigt inom studentkåren.

Hederstecknet tilldelas en person som särskilt långvarigt, aktivt och mångsidigt verkat för studentkårens bästa och främjat studentkårens syften.

Hjältetecknet tilldelas en enskild gärning, ett enskilt projekt eller en serie sådana som påverkat studentkårens och dess medlemmars liv.

Utmärkelse- och förtjänsttecknen är formgivna av Harry Tensing med AUS emblem som centralt element. De är tillverkade i silver i kombination med dekorativt guld och emalj av Roman Tavast Oy. Tecknen bärs fästa vid AUS kårband.

Hjältetecknet är ett AUS-emblem i silver med gravyr fäst på opalvit bakgrund. Hjältetecknen kommer med tiden att bilda ett konstverk på väggen i AUS huvudkontor. Hjältetecknet har formgivits av Noora Laak.

Mer information:
Arkivarie Tiina Metso, tiina.metso[at]ayy.fi, 050 520 9441
AUS uppvaktningsreglemente