Samordnare för nödinkvarteringen

AUS söker en samordnare för nödinkvarteringen uppskattningsvis från och med 5.8.2019 eller enligt avtal. Den person som samordnar nödinkvarteringen ansvarar för att ordna och informera om tillfällig logi för de studerande som på hösten saknar bostad. Samordnaren ger studerande och särskilt utbytesstuderande rådgivning, sköter nödinkvarteringen i praktiken bl.a. genom att följa upp användningen och förvalta nycklarna, samt planerar verksamheten på längre sikt.

Fritt formulerade ansökningar med meritförteckning skickas senast mån 13.5.2019 till adressen rekrytointi(at)ayy.fi. Vi bekräftar att ansökningarna kommit fram. Vi strävar efter att välja samordnaren inom maj.

Mer här (på finska): https://ayy.fi/ylioppilaskunta/avoimet-tyopaikat/hatamajoituskoordinaattori/

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en intressebevaknings- och serviceorganisation för 14 000 studerande. Sammanlagt sysselsätter AUS cirka 40 personer och inom studentkåren verkar tiotals frivilliga och organisationer. På universitetsfältet är AUS en ung och innovativ aktör som erbjuder möjligheter att förverkliga egna idéer och utforma nya lösningar. Arbetsmiljön är ungdomlig och flexibel.