Forskning

Vad är studenttradition och vem får bestämma över den?

Vad betyder kultur och tradition för det mångsidiga studentsamfundet inom Aalto-universitetets studentkår? Pro gradu–arbetet i folkloristik som blir färdigt senast i 2017 försöker svara på denna fråga.

Kontaktpersoner: Sakkunnig, föreningar och kommunikation Ahto Harmo (förnamn.efternamn@ayy.fi)

Vad är årets lärare gjorda av?

Hösten 2012 och våren 2013 skrivs en gradu i pedagogik om gott lärarskap. Som material används förslag till och utnämningar för årets lärare inom AUS och dess föregångare.

Kontakt: Utbildningspolitiska sektorn

Från nätenkätsundersökning till flervariabelsmetoder –Terminsavgiftsförsöket och studentmaterial

Eija-Leena Koponen, Helsingfors universitet

Pro gradu–arbete i statistik, april 2012

En i samarbete med AUS genomförd undersökning som behandlar de internationella studerandenas inställning till terminsavgifter, deras ekonomiska situation och socioekonomiska bakgrund.

Forskningsrapporten i sin helhet

Sammanfattning av resultaten (pdf)