Policydokument

Aalto-universitetets studentkårs intressebevakning styrs av policydokument. De sätter ramar för intressebevakningens syften och principer inom studentkåren. Styrelsen och olika sakkunniga bereder policydokument om ämnesområden de anser vara viktiga, varefter fullmäktige kan föreslå förändringar, godkänna eller avslå dem.

Alla policydokument finns i AUS Delegationswiki