Handbok för förvaltningens studentrepresentanter

Välkommen, nya studentrepresentant! Som förvaltningens studentrepresentant är du med och formar universitetets framtid och representerar både dig själv och dina medstuderande i beslutsfattandet.

Det finländska universitetsväsendet baserar sig på tanken om en akademisk gemenskap som utgörs av professorerna, universitetspersonalen och studerandena. De här tre grupperna är representerade i universitetets olika styrande organ. På så sätt har den akademiska gemenskapen tillgång till alla parters expertis i beslutsfattandet.

Som halloped lär du dig påverka och representera på möten, samarbeta med människor som har olika befattningsbeskrivningar och bättre förstå hur universitetsorganisationen är uppbyggd.