Intressebevakning

Aalto-universitetets studentkår AUS bevakar studenternas intressen när det gäller utbildning och studentliv. AUS delegation drar upp riktlinjerna för intressebevakningen, till exempel när det gäller utbildningssystem eller studiestödsreformer. Intressebevakningsarbetet utgår alltså från policydokument godkända av AUS delegationen och, om det behövs, detaljerade riktlinjer från styrelsen.

Kontaktuppgifter

Socialpolitik

Socialpolitisk intressebevakning är i korthet intressebevakning i frågor som rör studerandenas vardag. Viktiga teman i studentkårens socialpolitiska verksamhet är välmående, hälsa, utkomst, boende och motion. Socialpolitiska intressebevakning är till exempel arbetet i universitetets studiestödsnämnd, att påverka SHVS:s verksamhet i huvudstadsregionen, utveckla studentboendet och lobba för bättre motionstjänster. Nationellt sker intressebevakningen i samarbete med till exempel Finlands studentkårers förbund och Studerandenas Idrottsförbund.

Högskolepolitik

Tyngdpunkten i den utbildningspolitiska intressebevakningen ligger på utvecklingen av undervisningen och framhållandet av studenternas synpunkter i Aalto. Målet är att öka interaktionen mellan studenter och personal och att hela det akademiska samfundet ska dra åt samma håll.

Internationella ärenden

Sektorn för internationella ärenden främjar universitetets internationalisering ur studenternas synvinkel och bevakar internationella studenters intressen. Målet är att Aalto ska erbjuda sina studenter varierande, fungerande och givande internationaliseringsmöjligheter både i Finland och i utlandet. Mera av internationella ärenden.