KY

Studentkåren vid Helsingfors handelshögskola (KY) fusionerades med studentkåren vid Tekniska högskolan (TKY) och studentkåren vid Konstindustriella högskolan (Tokyo) för att bilda det nya Aalto-universitetets studentkår (AUS ) den 1 januari 2010.