Styrelsen 2011

Styrelsemedlemmar

Saara Hyrkkö
Styrelseordförande

Ville Poikolainen
vice styrelseordförande,
tvåspråkighet, miljöärenden

Voitto Kangas
Aalto-samfundet, kultur och konst, utvecklingssamarbete

Antti Karkola
studieärenden, intressebevakning

Kalle-Heikki Koskinen
Boende och kommunala ärenden
Arjo Laukia
Aalto-universitet

Henna Mattila
Kommunikations och föreningsärenden

Teemu Peltokallio
internationella ärenden och idrott, flerspråkighet
Mikko Saastamoinen
Affärsrelationer, alumnen

Salla Seppälä
socialpolitik, nya studerande