Styrelsen 2010

Styrelsemedlemmar

Jussi Valtonen
Styrelseordförande
Pipsa Penttinen
1. vice styrelseordförande, campusärenden
Elli Leppisaari
2. vice styrelseordförande, socialpolitik, miljöärenden
Jarno Lappalainen
internationella ärenden, utvecklingssamarbete
Atte Harjanne
Aalto-universitet
Janne Peltola
studieärenden, tvåspråkighet
Lasse Granroth
Kommunikations- konceptering och -utveckling
Lassi Hämäläinen
Kommunikation och PR
Taneli Hirvola
Boende och kommunala ärenden, idrott
Saara Hyrkkö
Aalto-samfundet, kultur- och föreningsärenden