Hedersrådet

Hedersrådets uppgift är att hjälpa studentkåren främja medlemmarnas samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället. Hedersrådet främjar och stärker växelverkan mellan studentkåren och samhället i övrigt genom att förmedla kontakter och erbjuda studentkåren synpunkter på samhälleliga förändringar och studentkårens roll i dessa.

Hedersrådet

Jorma Eloranta (ordförande)
Sari Baldauf
Risto Siilasmaa
Helena Hyvönen
Jukka Mäkelä
Ilkka Kivimäki
Tiina Alahuhta-Kasko
Linda Liukas
Timo Löyttyniemi