Sektionen för företagsrelationer

Sektionens uppgift är att sköta studentkårens företagsrelationer. Målet med sektionen för företagsrelationer är att föra Aaltos studerande och företagen närmare varandra på ett sätt som gynnar båda parterna.
Yrppälogo

Sektionens medlemmar får förverkliga sig själva inom försäljning och marknadsföring, träna produktifiering och ordna evenemang tillsammans med företag, och naturligtvis påverka studentkårens synlighet i affärsvärlden. Varje medlem har ett eget företag på sitt ansvar och dessutom genomför sektionen gemensamma projekt.

Sektionen för företagsrelationer lyssnar och genomför, så om du har förslag eller vill veta mer om företagsrelationerna ska du inte tveka att kontakta oss!

Nedan några bilder av sektionsmedlemmarnas arbete år 2016.

Kontaktuppgifter

Workshoppailu

Uusmyynti1