Internationella sektionen Mosaic

Mosaic ordnar roliga mångkulturella evenemang som bjuder deltagarna på svindlande nya upplevelser från olika delar av världen, understödjer språkinlärning i praktiken och skapar möjligheter att lära känna nya kulturer. Syftet är att inspirera finländarna att bli mer internationella och att hjälpa utländska studerande som kommer till Finland att integreras i Aaltogemenskapen. Samtidigt försöker sektionen förbättra nätverkandet mellan de utländska studenterna och finländare som är intresserade av internationalitet.

Kontaktuppgifter