Skrotcykelinsamling

Otnäs skrotcykelinsamling är här igen! Den här gången större än någonsin. I år samlade vi övergivna cyklar i Otnäsområdet från AUS, HOAS och nu även ACRE:s fastigheter.

Otnäsborna hör till landets flitigaste cyklister, så självfallet finns det många cyklar på området. Eftersom flyttrörelsen är stor lämnar en del cyklar kvar och tar upp förvaringsutrymme från cyklar som faktiskt används. Därför behöver de övergivna fordonen samlas in med jämna mellanrum.

Alla cyklar i Otnäs märktes med färggranna band i början av april. De cyklar som fortfarande hade banden kvar samlades in i slutet av april. Om din cykel förts bort och du vill ha den tillbaka hinner du hämta den fram till början av september mot tillräckliga bevis att du äger den, till exempel en nyckel som passar i låset.

Cykeln kan hämtas i Otnäs de dagar som anges nedan. Hämtdagar ordnas under sommaren med cirka två veckors mellanrum och annonseras på den här sidan och i Facebookevenemanget. OBS! Fyll i det bifogade formuläret senast den föregående dagen så att vi vet att du är på väg. Ta med dig ett bildförsett identitetsbevis och eventuella nycklar till din cykel. Vi antecknar uppgifterna om alla avhämtade cyklar och dem som hämtat cyklarna.

Hämtdagarna:

 • Ons 30.5 kl. 18–19
 • Ons 6.6 kl. 18–19
 • Ons 13.6. kl. 18-19
 • Ons 20.6. kl. 18-19
 • Lör 30.6. kl. 12-13
 • Tors 12.7. kl. 18-19
 • Ons 25.7. kl. 18-19
 • Ons 15.8. kl. 18-19
 • Lör 25.8. kl. 14-15
 • Sön 9.9. kl. 12-18
 • Sön 16.9. kl. 18-19

De insamlade cyklar som är i gott skick kommer att säljas i september. Då har du chansen att köpa en cykel förmånligt på Otnäs Cykelförsäljning!

Skrotcykelinsamlingen är ett talkosamarbete mellan AUS Campussektion, OtaHoas och ACRE för att snygga upp cykelställningarna och cykelkällarna i Otnäs. Frågor om insamlingen kan skickas till Campussektionen på adressen kampusjaosto[at]list.ayy.fi.

Närmare frågor om Hoas fastigheter kan riktas till den gemensamma  boendekommittén för Hoas bostäder i Teknologbyn (OtaHoas) på adressen hoas[at]list.ayy.fi.

Närmare frågor om Aalto-universitetets fastigheter kan riktas till ACRE:s fastighetsassistent Tuomo Uusitalo på adressen tuomo.uusitalo[at]aalto.fi.

 

Skrotcykelinsamling på Facebook