Campussektionen

kampusjaostonlogoCampussektionen, som har inlett sin verksamhet år 2016, utvecklar Otnäs till ett trivsammare ställe att bo och studera genom att skapa förutsättningar för studentkultur, välbefinnande och sammanhållning. Målet är Finlands bästa universitetscampus.
Sektionen som består av tio medlemmar fortsätter i bysenatens och campusutvecklingsgruppens fotspår, och verksamheten är grovt indelad i fyra kärnområden:

Boende och boendeverksamhet
Inom de närmaste åren kommer tusentals nya studentbostäder att byggas i Otnäs. Campussektionen arbetar med att ta fram idéer för de studentbostäder som ska byggas i Otnäs under de närmaste åren och för att utveckla gemenskapskänslan i det nuvarande bostadsbeståndet. Dessutom stödjer sektionen boendedemokratin och fastigheternas slottsvärdar och invånarråd.

Projekt
Sektionen genomför årligen självständigt och i samarbete med andra aktörer inspirerande bygg- och renoveringsprojekt till nytta och nöje för Aaltogemenskapen och studentbostädernas invånare. Exampel på sådana projekt är bl.a. Strandbastuns balja, utvecklingen av miljön kring Smökki, skejtrampen vid Ossinlampi och renoveringen av klubblokalen vid Otstranden.

Evenemang
För att främja sammanhållningen ordnar sektionen medryckande evenemang som den anrika utlysningen av valborgsjippot Wappurieha, Floradagens budkavle och Byns julfest. Vi klamrar oss inte fast vid traditionerna, utan utformar också nya evenemangsformat.

Campusintressebevakning
Förändringarna i Otnäs gäller inte enbart studentboendet utan i stor utsträckning även studielokalerna. Under pågående sparåtgärder och stora byggnadsprojekt bevakar sektionen studenternas intressen, och tre av medlemmarna sitter i Aalto-universitetets arbetsgrupper för campusutveckling. Tillsammans med AUS styrelsemedlem med ansvar för universitetets lokaler involverar sektionen också gemenskapen i den bredare diskussionen kring campusutveckling.

Kontaktuppgifter