Aalto-gemenskapssektionen AAVA

Aava, dvs. Aalto-universitetets studentkårs gemenskapssektion, gestaltar och värnar Aaltokulturen. Aavas mål är att sammanföra alla Aaltostuderande och möjliggöra samarbetsglädje och stora upplevelser för alla oavsett studieinriktning.

Aava utvecklar Aaltogemenskapen genom att tänka ut och genomföra olika evenemang från volleybollturneringar till zombielajv och från enorma fester till filmmaraton. Varje Aavamedlem har ett eget ansvarsområde, men sektionen genomför också aktivt gemensamma projekt och utgör ett sammansvetsat team. Aava gör idéer till verklighet och sprudlar av energi och arbetsiver.

Årliga Aava-evenemang är till exempel Aalto Afterparty i anslutning till läsårsinvigningen, sommarens volleybollturnering HelleAalto och hela Aaltos gemensamma inledning på wappen, WappuAalto! Dessutom ordnar Aava något nytt varje år.

Kommittéerna
Under Aava verkar för tillfället fem kommittéer varav två sammanför ansvariga från föreningarna med särställning och tre har rekryterats för att ordna evenemang. Dessutom sammanför Aava Aaltos motionstutorer.

Motionskommittén
LTMK är den ena av Aavas kommittéer som inte går att söka till. Den består av de särställda föreningarnas motionsansvariga. Kommitténs viktigaste uppgift är att stödja de motionsansvariga i deras arbete och att underlätta motionssamarbetet över föreningsgränserna. Utöver detta ordnar LTMK årligen några motionsevenemang för hela Aalto, till exempel Akademiska kvarten och Slaget om Otnäs.

Kommunikationskommittén
Kommunikationskommittén, dvs. VTMK, sammanför de särställda föreningarnas informatörer och kommunikationsansvariga samt gilles- och föreningstidningarnas chefredaktörer. Kommitténs viktigaste uppgift är att ge kamratstöd och utgöra en informationskanal för de kommunikationsansvariga. Utöver detta ordnar VTMK mindre evenemang såsom fotograferingar och bildbehandlingsutbildningar.

Årsfestkommittén
Årsfestkommittén (VujuTMK) ansvarar för planeringen och genomförandet av AUS årsfest och för samordningen av årsfestveckan. Årsfesten omfattar en cocktailtillställning, en huvudfest, en efterfest, en efterfestens efterfest och en årsfestbrunch. VujuTMK gör tillsammans upp ett koncept för årsfesten, och medlemmarnas uppgifter varierar från kommunikation och grafisk design till programplanering och företagsrelationer. VujuTMK:s ordförande sitter med i Aava och övriga Aava arbetar på årsfesten eller brunchen. AUS årsfest ordnas i maj, på en lördag nära Floradagen.

Aalto Afterparty-kommittén
Aalto Afterparty är en av årets största händelser och samtidigt de nya studenternas första kontakt med festkulturen vid Aalto-universitetet. Afterpartyt ordnas som efterfest efter Aalto Party under läsårets första vecka. Årligen rekryteras ett tiotal medlemmar till Afterparty-kommittén för att planera och genomföra evenemanget. Uppgifterna i kommittén fördelas enligt medlemmarnas styrkor och intressen och kan till exempel anknyta till marknadsföring, teknik eller arbetare. Kommittén leds gemensamt av Aavas Celebrant och Bilefant och rekryteras årligen i mars–april.

Humans vs. Zombies-kommittén
Humans vs. Zombies är ett slags modererad tafattlek där zombiespelarna försöker sprida smittan genom att fånga människospelare som skyddar sig på olika sätt. Spelet ordnas i Otnäs två gånger om året, på hösten och på våren. Humans vs. Zombies-kommittén planerar spelet, gör upp tidtabellen, sköter marknadsföringen och de nödvändiga förberedelserna och genomför spelet. Vem som helst kan söka till kommittén oavsett årskurs eller spelerfarenhet, och det finns mångsidiga uppgifter både inom marknadsföring, manusskrivande och spelledning. Kommittén rekryteras på våren i februari–mars och samma kommitté genomför båda spelen.

Motionstutorverksamhet
Förutom kommittéerna sammanför Aava också Aaltos motionstutorer. Motionstutorerna är motionsintresserade tutorer/storasyskon (eller andra äldre studerande) som ordnar motionsrelaterat program för förstaårsstuderandena utöver eller vid sidan av sina tutoruppdrag. Aavas motionstutoransvariga rekryterar och utbildar motionstutorerna och ser till att de får tillräckligt med hjälp och stöd för att få förstaårsstuderandena att röra på sig. Motionstutorerna rekryteras på våren i samband med de övriga tutorerna och storasyskonen.

Kontaktuppgifter