Frivilligarbete

AUS fungerar med studentkraft och det finns gott om möjligheter att delta i studentkårens verksamhet. Förutom delegationen, styrelsen och hallopederna finns massor av andra olika uppgifter för frivilliga. Jobbeskrivningar hittar du på de här sidorna.

Frivillighet i studentkåren är inte bara huvudlöst festande, men inte heller ensamt stretande. AUS aktörer är en del av ett färggrant samfund där man lär sig, utvecklar och har kul.

För mer information om volontärarbete, besök vår webbplats ayy.fi/stop.