Företagsrelationer

AUS och företagsrelationerna

Eftersom AUS organisation är så mångsidig är även företagsrelationsverksamheten spridd över en bred grupp aktörer. De mest centrala funktionerna har ändå koncentrerats till AUS huvudkontor där affärskoordinatorn, styrelsens företagsansvariga (se kontaktuppgifterna) och sektionen för företagsrelationer som består av frivilliga sitter. Dessutom har alla andra sektioner sina egna företagsrelationsansvariga som också deltar i sektionen för företagsrelationers verksamhet inom ramen för sina befattningsbeskrivningar.