Faktureringsinformation

Aalto-universitetets studentkår (FO 0101365-5) behandlar fakturorna som nätfakturor.

Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst.

Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress.

1. E-fakturor

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, 0101365-5
E-fakturaadress: 003701013655
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
*Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

E-fakturaadress: 003701013655
Operatör: Handelsbanken (HANDFIHH)

2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten

Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.

Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Adressen för e-post fakturor: 01013655@scan.netvisor.fi

  • Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
  • En enskild e-post får högst vara 5MB.
  • PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
  • PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
  • Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
  • Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

3. Skanningstjänst för pappersfakturor

För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
01013655
PL 100
80020 Kollektor Scan

  • Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.
  • För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.
  • Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.