Ekonomiutskott

Ekonomiutskottet förvaltar och sköter studentkårens egendom.

Medlemmar i ekonomiutskottet

Jukka Havia
utskottets ordförande
ekonomie magister
fortsätter till slutet av 2018

Hanna Hiidenpalo
ekonomie magister
fortsätter till slutet av 2017

Joona Reunanen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2018

Mika Savolainen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2017

Petri Valkama
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2018

Hanna Hiidenpalo
ekonomie magister
fortsätter till slutet av 2017

Kari Vatanen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2017

Valtteri Ahonen
ekonomistuderande
fortsätter till slutet av 2017

Joonas Tietäväinen
teknikstuderande
fortsätter till slutet av 2018

Olli Halminen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2018

Heikki Koponen
teknikstuderande
fortsätter till slutet av 2017