Ekonomiutskott

Ekonomiutskottet förvaltar och sköter studentkårens egendom.

Medlemmar i ekonomiutskottet

DI Kari Vatanen (AUS:s medlem, utskottets ordförande) toimikausi päättyy 31.12.2020

  • KTM Lippo Suominen fortsätter till slutet av 2020
  • DI Jussi Valtonen fortsätter till slutet av 2019
  • DI Petri Valkama fortsätter till slutet av 2020
  • KTM Hanna Hiidenpalo fortsätter till slutet av 2019
  • DI Mika Savolainen fortsätter till slutet av 2019
  • Paulus Heikkilä (AUS:s medlem) fortsätter till slutet av 2019
  • Joona Orpana (AUS:s medlem) fortsätter till slutet av 2020
  • Ilkka Särkiö (AUS:s medlem, representar AUS:s invårarna) fortsätter till slutet av 2019
  • Anni Kolehmainen (AUS:s medlem, representar AUS:s invårarna) fortsätter till slutet av 2020