Ekonomiutskott

Ekonomiutskottet förvaltar och sköter studentkårens egendom.

Medlemmar i ekonomiutskottet

Matti Carpén
utskottets ordförande
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2014

Jukka Havia
ekonomie magister
fortsätter till slutet av 2014

Kari Inkinen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2014

Voitto Kangas
ekonomistuderande
fortsätter till slutet av 2013

Ville Sillanpää
teknikstuderande
fortsätter till slutet av 2014

Hanna Hiidenpalo
ekonomie magister
fortsätter till slutet av 2013

Kari Vatanen
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2013

Kaisa Vuorio
diplomingenjör
fortsätter till slutet av 2013

Kalle-Heikki Koskinen
teknikstuderande
fortsätter till slutet av 2013

Jarno Lappalainen
teknikstuderande
fortsätter till slutet av 2014