Studentkår

Aalto-universitetets studentkår (AUS) är en tjänste- och intresseorganisation som har ca 15 000 medlemmar. Studentkåren är ett självstyrt, offentligrättsligt samfund, vars position har definierats i studentkårsförordningen.

Alla Aalto-universitetets studenter som tar högre eller lägre högskoleexamen är medlemmar i AUS. Doktorsstuderande och utbytesstudenter kan bli medlemmar om de vill. AUS regler och föreskrifter finns i AUS-delegationens Wiki.

News: Studentkår