Not Cool! – Var och en av oss kan ingripa vid osakligt beteende  

Blir du vittne till mobbning, sexuella trakasserier eller rasism? Alla har möjlighet att ingripa. Den som ingriper är inte en glädjeförstörare utan personen som beter sig osakligt har redan förstört stämningen. Den som ingriper kan vara vem som helst, som bevittnar osakligt beteende inom studentkåren. Du kan ingripa ensam eller tillsammans med någon annan - desto fler som väljer att ta itu med trakasserier och ställa sig på den utsattas sida, desto trivsammare är studentkåren för oss alla.

Trakasserier känns inte alltid igen som sådana då de förekommer. Det är ändå alltid bättre att ingripa vid situationer som verkar vara obehagliga för någon part. Trakasserier riktas heller inte alltid direkt till en enskild person. Rasism och sexism kan till exempel maskeras som humor som hör hemma i studerandekulturen. Rasism, sexism eller trakasserier ska inte tas som humor. Den enas humor kan för en annan utgöra fortgående tråkiga och diskriminerande upplevelser.

Vad gör du om du råkar ut för osakligt bemötande eller trakasserier inom Aalto-gemenskapen?

I själva situationen är det viktigaste att få beteendet att upphöra: Uttryck i mån av möjlighet direkt till den person som trakasserar dig att du inte godkänner hens handlande och kräv att beteendet upphör. Det är möjligt att personen inte själv förstår att hen beter sig på ett sårande sätt.

Om trakasserierna eller det osakliga bemötandet inte upphör, kan du föra saken vidare: du kan föra saken vidare även i en sådan situation där du inte har kunnat prata om saken direkt med den person som har uppfört sig osakligt.

Om trakasserierna eller det osakliga bemötandet sker vid en tillställning där det finns ordningsvakter, kan du också anmäla situationen till ordningsvakten.

Man kan ingripa i osakligt bemötande också tillsammans med en annan person, om det känns svårt att ensam ta tag i saken. Förutom att anmäla om osakligt bemötande är det också viktigt att stöda föremålet för det osakliga bemötandet. Ju fler som visar sitt stöd för föremålet för osakligt bemötande, desto tydligare är meddelandet om vilken typ av uppförande som är acceptabelt inom gemenskapen.

Studentkårens kontakperson i trakasserisituationer

Du kan i alla situationer även kontakta AUS kontaktperson i trakasserisituationer, som erbjuder hjälp och råd för att lösa situationen. Kontaktpersonerna kan även kontaktas om du är osäker på om den situation du står inför är trakasserande. Kontakttagandena är konfidentiella och kontakttagandet leder inte till åtgärder om inte personen som tagit kontakt själv önskar det.

AUS har tillgång till två kontaktpersoner i trakasserisituationer, som erbjuder sitt stöd för att lösa trakasserisituationer. Som kontaktpersoner verkar Annika Mällinen (hairinta-nainen@ayy.fi) och Lauri Jurvanen (hairinta-mies@ayy.fi). Du kan kontakta kontaktpersonerna om du har upplevt eller bevittnat trakasserier, behöver hjälp med att lösa en trakasserisituation eller bara vill prata om osakligt beteende du har bemött.

Om trakasserierna uppfyller kriterierna för brott, bör du kontakta polisen.

Om en förening inom AUS behöver hjälp för att förebygga trakasserier och osakligt bemötande och utveckla sitt jämställdhetsarbete, tillhandahåller AUS socialpolitiska sektor (sopo@ayy.fi) hjälp och stöd.

Vad gör du om du råkar ut för osakligt bemötande i ett undervisningstillfälle

Om du stöter på trakasserier eller osakligt bemötande i ett undervisningstillfälle eller i en situation i samband med dina studier kan du anmäla det till en föreläsare eller annan personal som är skyldig att ingripa.

Om trakasserierna eller det osakliga bemötandet inte upphör eller om personen som utöver osakligt bemötande hör till universitetets personal, kan du kontakta chefen för studieärenden på din skola (e-postadresser är i formen fornamn.efternamn@aalto.fi), som är skyldig att föra ärendet vidare.

Pia Lahti, BIZ

Mirka Jalonen, ENG

Leena Koskinen, ARTS

Perttu Puska, ELEC

Hanne Puskala, CHE

Mari Knuuttila, SCI