Studenternas bokningspraxis för Aalto-universitetets lokaler

Aalto-universitetets studentkår AUS och dess underföreningar kan avgiftsfritt använda universitetets lokaler. Från och med 1.10.2015 ändras reglerna för bokning av lokaler:
1. Föreningar i den första och andra förteckningen i studentkårens föreningsregister kan boka lokaler. ( http://ayy.fi/sv/foreningar/foreningslista/)
2. Bokningsmöjligheten gäller universitetets föreläsningssalar och andra gemensamma lokaler inom ramarna för respektive lokals normala öppettider.
3. Specifika lokaler kan inte bokas, utan universitetet erbjuder lediga utrymmen som motsvarar de behov bokaren uppgett.
4. Universitetets egna lokalbehov prioriteras. Vid eventuella överlappningar försöker man hitta en ersättande lokal för föreningen.
5. Bokningen görs tidigast föregående dag hos byggnadens vaktmästare.
6. Användaren ska följa gällande bestämmelser och föreskrifter.
7. Användningen är gratis.

Bokningarna görs i regel en dag i förväg, med undantag för officiella tillställningar som en förenings årsmöte eller olika utbildningar. I mötesrummen har universitetet företräde kl. 8–16. Studerandena kan alltså använda rummen först efter kl. 16. Lokalerna används under husens öppettider men i undantagsfall kan öppettiden överskridas enligt separat överenskommelse. I sådana fall betalar användaren eventuella kostnader.

Dessutom har universitetet s.k. 24/7-lokaler som även kan användas av studerande (en del av lokalerna kräver pin-kod, tag eller annan identifikation):
• Maarihuset 24/7 : it-klassrum, grupparbetsrum, seminariesal, tv-rum, minikök, ”gilleslokal” och enskilda rum.
• Otsvängen 1 HUB 24/7 : allaktivitetslokaler, seminariesal, grupparbetsrum, kök och dryckesautomater.
• Gillesrum och självstudielokaler
• Tölö Rooftop