Hyra transportsläp

Studentkåren har ett transportsläp, som endast studentkårens medlemmar kan hyra. 

Mått

Total längd cirka 3,85 m, varav cirka 2,55 m lastutrymme
Total höjd cirka 2 m, varav cirka 1,6 m lastutrymme
Total bredd cirka 1,9 m, varav cirka 1,5 m lastutrymme
Mått på lastutrymmet är tagna från utsidan, inifrån är lastutrymmet alltså en aning mindre.

Det tomma släpet väger cirka 310 kg. Den högsta tillåtna sammanlagda vikten av släp och last är 750 kg. Släpets last får alltså väga högst 440 kg.

Hyrtider

09.00 – 13.00 (4h)
15.00 – 09.00 (18h)
09.00 – 09.00 (24h)

OBS! Under veckosluten hyrs släpet bara för hela dygn.

Pris

Släpet är är gratis för studentkårsmedlemmar. Man kan släpet genom TILA-system. (namn: Capgemini Cärry)

Praxis

Släpet fås från och lämnas tillbaka framför Otnäs serviceställe (Otsvängen 11, nedre våning vid Alvari square). Om du har bokat släpet för lördag eller söndag kan du hämta nyckeln på fredag senast kl. 16.

Om du lämnar släpet tillbaka när servicestället är stängt, kan du återlämna nyckeln genom brevinkastet (2. våning).

Den utlånade släpvagnen är helförsäkrad med en självriskandel på 200 euro. Om skador måste ersättas betalas självriskandelen till Enter Ventures Oy.

Låntagaren ansvarar för skador som orsakats avsiktligt eller på grund av vårdslös användning. Om släpvagnen skadas har låntagaren inte rätt att själv reparera den. Eventuella skador på användarens bil är på användarens eget ansvar. Om släpet får skador ska du berätta om dem när du lämnar tillbaka släpet. För skador som inte anmäls debiteras dubbel ersättning.

Bruksanvisning för transportsläp

Låneavtal för släpvagn