Takbastun

Lokal

Takbastun finns på översta våningen på Bistervägen 3A. I lokalen finns en öppen spis och en stor balkong. Den lämpar sig för bastukvällar och olika umgängeskvällar.

En noggrann lista över lösören hittar du på utrymmets granskningslista.

Lounge

I lokalen finns pallar, soffor och en lång bänk framför fönstret. I takbastun finns en stereo. I köket finns spis, ugn, mikro och kylrum för drycker.  I loungen ryms ca 20 personer åt gången.

Bastu

I Bastun finns en elektrisk bastuugn som värms upp automatiskt. I bastun ryms 4 personer.

Användningstid

Takbastuns användningstid är 14-23. Bastun är varm kl. 18-22.

Man bör absolut lämna utrymmet senast kl. 23 eftersom bastuutrymmet ligger i bostadshusets översta våning.

Hyra

För mer information se prislistan.

Planritning

Läs också: Användningsregler för studentkårens hyreslokaler