OK20

Lokal

OK20 finns i Otsvängen 20:s nedre våning (ingång från innergården). I OK20 finns två sits-/festutrymmen åtskiljda av en bastu. På bägge sidor finns ljudåtergivning. Bastun ligger mellan sitsutrymmena så den kan inte bokas separat.  Lokalen lämpar sig till exempel för bastu- och sångkvällar, sitsar eller sammanträden.

OK20 stora sidan

På stora sidan finns bord och stolar och den rymmer cirka 40 personer. I köket finns spis, ugn, diskmaskin, kylrum för drycker, mikro och kaffekokare. En noggrann lista över lösören hittar du på utrymmets granskningslista.

OK20 lilla sidan

På lilla sidan finns bord och stolar och där ryms cirka 20 personer. I köket finns spis, ugn, diskmaskin, kylrum för drycker och mikro. En noggrann lista över lösören hittar du på utrymmets granskningslista.

Bastu

I Bastun finns en elektrisk bastuugn som värms upp automatiskt. I bastun ryms 12 personer.

Om båda sidornas användare vill bada bastu bör de sinsemellan komma överens om det.

Användningstid

Användningstiden för utrymmena i OK20 är 16-07. Bastun är varm kl. 19-03.

Hyra

OK20 stora sidans hyra för AUS:s medlemmar är 150 € och för andra 250 € (14.8.2017 -> 400 €).

OK20 lilla sidans hyra för AUS:s medlemmar är 100 € och för andra 150 € (14.8.2017 -> 200 €).

Bastuhyran är 60 € för AUS:s medlemmar och 150 € för andra.

Planritning

Läs också: Användningsregler för studentkårens hyreslokaler