Servin Mökki

Utrymme

Servin mökki finns i mitten av Teknologbyn. I Smökki finns en stor sal, ett mindre rum som kallas akvariet och ett industriellt kök. I utrymmet kan man hålla sitsar eller andra liknande fester för till och med 200 personer. I entrén finns en garderob som räcker till cirka 100 personer. Otnäs kapell finns på ca 150 meters avstånd.

En noggrann lista över lösören hittar du på utrymmets granskningslista.

Salen

I salen finns ljudåtergivning och en liten mixer. Det är möjligt att använda en mikrofon; bara komma ihåg att fråga för den på Otnäs servicepunkt när du hämtar nyckeln till Smökki.

Akvariet

Akvariet har skilts åt från salen med stora fönster som är täckta av mörka gardiner. Akvariet används ofta som evenemangens backstage och som förråd för bord och stolar men man kan även använda det som evenemangets lugnare sidorum eller hålla en mindreskalig efterfest där. I Akvariet finns två höga kylskåp.

Köket

Smökkis kök är ett moderniserat, industriellt kök som är avsevärt större än Sitsköket. I köket finns varmluftsugn, två stora storhushållskastruller, stekhäll, diskmaskin och kaffekokare. För kallförvaring finns det ett kyl- och frysrum förutom vilka det också finns mindre tilläggskyl-och frysapparater. Tio personer ryms samtidigt att laga mat.

För arbetssäkerheten får köket användas enbart under övervakning av en person som har gått en skild köksskolning. Om du vill använda Smökkis kök och du har gått kökskursen fyll i följande blankett. AUS ordnar årligen ett par kökskurser.

Det är även möjligt att reservera köket skilt utan resten av Servin mökki. Då ska man emellertid försäkra sig om att oljudet inte stör Salens eventuella användare.

En noggrann lista över kökets lösöre hittar du på utrymmets granskningslista.

Reserveringar för sommar veckoslut

Det är möjligt att reservera Smökki för sommar veckoslutet mellan början av juni till mitt av augusti ett år på förhand. Vänligen observera, att priset till kommande år kan förändras efter du har gjort din reservering.

Användningstid

Servin mökkis användningstid är 12-01.

Det är möjligt att ansöka om nattanvändningstillstånd för Servin Mökki av servicechef (nattanvändningstid är klockan 01-05) med följande blankett. Nattanvändning kostar 100 € utöver annan hyra. Det är önskvärt att tillståndet söks i samband med reserveringen av utrymmet, dock senast två veckor före evenemanget. Om man i ansöker om tillståndet mindre än 14 dygn innan bokningen (alltså när fakturan redan skickats) debiteras en tilläggsavgift på 50 euro utöver grundavgiften för nattanvändning (100 euro).

Hyra

För mer information se prislistan.

Planritning

Läs också: Användningsregler för studentkårens hyreslokaler