Maarintalo föreningslokalen

I Maarintalos andra våning (Strömkarlsvägen 3, rum 240-241) finns ett rum som kan bokas 24/7 av gillen och andra föreningar för möten, spel, filmkvällar osv.

Bokningen

Lokalen kan bokas på adressen https://booking.aalto.fi/ genom att logga in med Aalto-användarkontot. Därefter hittar du lokalen i den vänstra menyn under rubriken ”Tilakalenterit / AYY” och punkten ”Otaniemi / AYY”. När du bokar, kom ihåg att välja ansvarsenheten ”U91200 U9 / Campus Services Common”. Det går också att göra återkommande bokningar för lokalen. I fältet Varauksen nimi ska du skriva föreningens eller gillets namn, om lokalen bokas för en sådan. En ansvarig AUS-medlem ska vara i lokalen varje gång.

Användningstid

Man kan använda lokalen 24/7. Huset är öppet vardagar kl. 8–16. Om dörren till lokalen är låst kan man be någon öppna den vardagar kl. 8-16 i nedre våningens postrum.Kl. 16-08 kan man be vakten i huset, som vid behov också öppnar ytterdörren på nedre våningen.

Hyra

Maarintalo föreningslokalen är gratis för studentkårsmedlemmar.

Vänligen observera

I lokalen gäller samma användningsregler som i AUS övriga evenemangslokaler, förutom att ingen granskningsblankett behöver fyllas i och att det är förbjudet att dricka alkohol i lokalen. Även om det är tillåtet att äta och dricka under möten i lokalen finns det inga vattenkranar och inga kärl. Efter användningen ska lokalen städas och alla saker som tagits dit ska föras bort. Aalto-universitetet och AUS ansvarar inte för saker som lämnats i lokalen. En videokanon finns i lokalen.