Föreningslokalen

Lokal

Föreningslokalen finns i B-flygeln på Bistervägen 1. Ytterdörren och fönstren vetter mot husets innergård. På långväggen finns speglar som gör lokalen särskilt lämpad för dansträningar. Lokalen är omöblerad.

En detaljerad förteckning över lösöret hittar du på lokalens granskningslista.

Användningstid

Föreningslokalen kan användas kl. 10–23. Eftersom lokalen sällan behövs under en hel dag bokas den vanligen för cirka 3 timmar åt gången.

Man bör absolut lämna lokalen senast kl. 23 eftersom den ligger i ett bostadshus.

Hyra

För mer information se prislistan.

Planritning

Läs också: Användningsregler för studentkårens hyreslokaler