Uthyrning av lokaler

AUS hyr ut bastu-, sits-, fest- och möteslokaler för en dag i taget. Information om och bilder av samtliga lokaler finns på deras egna sidor.

Bokning

Man kan boka lokaler genom TILA-system (tila.ayy.fi) tills 13.8.2017 med Aalto-kännetecken. 

Bokning ska bekräftas senast nästa vardag i AYY, varefter bokning syns med blå i bokningskalender

Om man inte har Aalto-kännetecken, kan lokalbokningen göra genom AUS serviceställe i Otnäs. AUS serviceställe i Otnäs sköter lokalbokningar på vardagar kl. 9–11 och 12–16 (Otsvängen 11, tel. 050 520 9401 , ayy@ayy.fi). Lokalbokningen ska göras personligen. Den som bokat lokalen är ansvarig för den under hela bokningstiden. Vänligen observera, att system skickar en bekräftelse om man har väljat så under ”egna uppgifter”. Mera information i https://tila.ayy.fi/help/.

Föreningar som är verksamma inom AUS kan reservera lokaler på förhand under lokalhamstringen (fi. tilakähmyt) som ordnas i slutet av våren och hösten. Mera information om lokalhamstringen här i föreningsbrev.

Betalning

Betalninginformation ska skickas via epost. Nyclar ges inte, om man har inte betalat.

OBS! Person som har bokat lokalen måste vara en medlem av studentkåren under tiden av bokningen.

Priser för alla lokaler för år 2017 kan hittas här. De nya priser träder i kraft på 9.1.2017.

Nycklar

Nycklar till alla lokaler fås kl. 12–16 samma dag mot betalningskvitto eller betalning från AUS serviceställe i Otnäs. Inför veckoslut avhämtas nycklarna på fredag.

Ifall du glömt att hämta ut nycklarna bör du ringa servicejouren (0200 155 00).

Nycklarna ska returneras följande dag senast kl. 12 tillsammans med lokalens granskningslapp till Otnäs serviceställe.

Om man inte retunerar nycklar, minst 35 €/nyckel ska faktureras från hyregästen, även mera vid behov om AUS måste byta lås.

Avbokningar

Bokningar till avgiftsbelagda lokaler måste avbokas 14 dygn på förhand, i annat fall blir beställaren tvungen att betala hyran för lokalen. I stället bokningar till gratis lokaler måste avbokas 1 dygn och till AUS:s paketbilen 2 dygn på förhand.

Bokningar ska avbokas själv i TILA-system. System skickar en e-post ca 14 dygn före bokningstid.

Om du inte har Aalto-kännetecken, kan du avbokas bokningen med att skicka email 14 dygn före bokningstid till AUS serviceställe i Otnäs (ayy@ayy.fi).

Uppvärmning av bastun

Bastuns avvikande uppvärmningstider måste meddelas till Otnäs serviceställe senast en vecka före reserveringen, eftersom alla uppvärmingar abonneras på föregående fredag. För ändring av bastuns uppvärmningstid uppbärs en separat avgift på 10 €. Tilläggstimmar för bastuuppvärmningstider kostar 10 €.

Undantag i lokalernas brukstider

Lokaler kan hyras också dagtid. I så fall kommer man överens om priset från fall till fall med servicechef.

Till Servin Mökki är det möjligt att ansöka om nattanvändningstillstånd av servicechefen med följande blankett. Det är önskvärt att tillståndet söks i samband med reserveringen av utrymmet, dock senast två veckor före evenemanget. Om man i ansöker om tillståndet mindre än 14 dygn innan bokningen (alltså när fakturan redan skickats) debiteras en tilläggsavgift på 50 euro utöver grundavgiften för nattanvändning (100 euro).

Även till andra utrymmen kan du ansöka om förlängd tid med synnerligen välgrundade skäl. Dessa kommer man från fall till fall överens om med den servicechefen. Servicechefen och alla andra på lokalsektor når du på e-postadressen tilat@ayy.fi.

Om användning av lokaler

Den som hyr är ansvarig för de hyrda lokalerna med lösöre under den tiden som han/hon förfogar över nyckeln. Läs användningsregler för studentkårens hyreslokaler här.

Granskningsblankett

För att veta, vilken utrustning finns i lokaler eller vad saknar, ber vi, att hyresgästerna ska se till att lokalens granskningsblankett fylls i noggrant i samband med ankomsten. Om granskningsblankett inte fyllas, ger vi en sanktion.

För mer information om lokaler, kontakta tilat@ayy.fi (inga bokningar!)