TTE-Fonden

Fonden för befrämjande av teknologverksamhet (TTER) delar ut bidrag till AUS hela medlemskår (studerande vid Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan och Tekniska högskolan) samt AUS olika föreningar och samfund. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhällsfrågor samt för kultur.

Fondens mål är att stödja och aktivera studentverksamhet i alla dess former i Aaltosamfundet. Ju flera studenter som kan delta i projektet eller ha nytta av slutresultatet, desto bättre. Särskilt uppskattas projekt som uppmuntrar människor att verka och göra saker tillsammans för att skapa något nytt. Eftersom universitetets och studenternas uppskattning också hänger på att de syns offentligt, uppmanar vi till aktiv kommunikation både i Aaltosamfundet och utanför det. Bidrag har delats ut till exempel för olika evenemang, publikationer och projekt. Bidrag kan dock inte beviljas för basverksamhet, studier eller lönebetalning.

Fonden grundades 2006. Dess starkapital skänktes av Föreningen för befrämjandet av teknologverksamhet. Från och med början av 2010 flyttades fonden in under Aalto-universitetets studentkår.

Mer information: tter.ayy.fi (på finska).