Pengar för lärande

Aalto-universitetet och dess studentkår beviljar tillsammans bidrag för lyckade projekt som främjar studier och lärande. Tanken med bidraget är att möjliggöra en fantastisk idé, inte ersätta övriga kostnader som servering. Du kan ansöka om pengarna ensam, tillsammans eller som förening – så länge idén är god vill vi hjälpa dig förverkliga den!

Du kan ansöka när som helst och ansökningarna behandlas månatligen. Tanken är att du ska komma igång direkt, innan din färska idé surnar. Ansökningarna behandlas och godkänns av den högskolepolitiska sektorn vid Aalto-universitetets studentkår och Aalto-universitetets undervisningsansvariga vicerektor.

När du genomfört projektet förutsätter vi en liten rapport: ett par stycken text, bilder eller en video. På det sättet får vi ut budskapet om ditt projekt till hela Aaltogemenskapen!

Mera information finns här.