Motionsmöjligheter

SELL 2010AUS stöder sina medlemmars motionsintressen genom att understöda sportföreningar som är verksamma inom studentkåren, att syssla med nationell intressebevakning som medlem i Studerandenas Idrottsförbund, att delta i UniSports verksamhetsplanering och genom att informera om aktuella motionsärenden.

Var kan jag motionera?

Aalto-universitetets studerande får använda UniSport som erbjuder sina tjänster på 6 olika campus: Helsingfors Centrum, Gumtäkt, Mejlans, Otnäs, Tölö och Vik. Till förmånligt pris erbjuds bland annat gruppmotion, bollgrenar, kurser, dans och klättring.

Studenternas hälsovårdsstiftelse arrangerar olika, huvudsakligen avgiftsfria kurser där man motionerar bort stressen, slappnar av i nacken eller förebygger ryggsmärtor. Läs aktuell information om kurserna på SHVS webbplats.

Det lönar sig att bekanta sig även med motionstjänster som hemkommunen erbjuder eftersom studerandena är berättigade till förmånliga period- och seriekort till exempel till simhallar i Esbo och Helsingfors. Om du redan är elitidrottare eller siktar på toppen rekommenderar vi att du kontaktar Huvudstadsregionens idrottsakademi.

Hur kommer jag med?

Inom AUS fungerar flera sportföreningar som är öppna för alla som vill komma med. Läs den uppdaterade listan under sportföreningar.
AUS utbildar sporttutorer. Sporttutorer är faddrar eller tutorer som gått en särskild sporttutorutbildning. Sporttutorerna kan ge dig information om universitetets och närområdets motionsutbud och hjälpa phuxar och nya motionerare hitta grupper som de kan motionera tillsammans med.

Varifrån får jag mera information?

AUS informerar regelbundet om motionsevenemang i AUS veckobrev som utkommer varje vecka och i AUS evenemangskalender.

Sportsektionens kontaktuppgifter