Tjänster

Som AUS-medlem kan du utnyttja alla AUS tjänster. Studentkåren bevakar dina intressen såväl på universitetsnivå som på riksnivå.

Som studentkårsmedlem kan du

Genom att visa studiekortet omfattas du av nationella studieförmåner: VR, HSL och Matkahuolto erbjuder kollektivtrafik till nedsatt pris och FPA subventionerar lunchkostnader. En lista på alla studiekortsförmåner finns på adressen frank.fi/sv.

Utöver de tjänster som räknas upp ovan står studentkårens sakkunnigresurser till ditt förfogande. Rådgivning och expertis erbjuds i frågor allt från utkomst till kommunikation. Tveka inte att ta kontakt om något inte står rätt till! Kontaktuppgifterna hittar du här.