Tjänster

Som AUS-medlem kan du utnyttja alla AUS tjänster. Studentkåren bevakar dina intressen såväl på universitetsnivå som på riksnivå.

AUS nya bildelningsservice är här! Läs mer.

Som studentkårsmedlem kan du

Genom att visa studiekortet omfattas du av nationella studieförmåner: VR, HSL och Matkahuolto erbjuder kollektivtrafik till nedsatt pris och FPA subventionerar lunchkostnader. En lista på alla studiekortsförmåner finns på adressen frank.fi/sv.

Utöver de tjänster som räknas upp ovan står studentkårens sakkunnigresurser till ditt förfogande. Rådgivning och expertis erbjuds i frågor allt från utkomst till kommunikation. Tveka inte att ta kontakt om något inte står rätt till! Kontaktuppgifterna hittar du här.