Otnäs natt (Otaniemen yö)

Tvärvetenskaplig campusfestival med studentprägel för andra gången lördagen den 21 september.

Kom med och skapa en kväll som avspeglar dig!

Otnäs natt är en tvärvetenskaplig avgiftsfri campusfestival som ordnas för andra gången den 21 september 2019. Festivalen ordnas i samarbete med Aaltouniversitetet.

 

Under Otnäs natt (Otaniemen yö) får intresserade studenter och studentföreningar vid Aalto ordna eget konstnärligt och kreativt program. Festivalen består av flera mindre delevenemang som huvudsakligen ordnas av Aaltogemenskapen. Tanken är att lyfta fram hela Aaltogemenskapens kreativitet och mångfald. Programmet är riktat till både aaltoiter och andra stadsbor, och det pågår från och med eftermiddagen in på natten.

AUS och Aalto-universitetet erbjuder gratis lokaler för arrangörerna av delevenemangen.

 

Evenemanget samordnas av ledningsgruppen för AUS konstnärliga verksamhet. Mer info: tero.uuttana@ayy.fi

VAD ÄR ETT DELEVENEMANG?

Ett delevenemang är någon typ av självständig helhet – det kan vara ett poesievenemang med flera uppträdanden, en bandkväll, en utställning eller en kombination av dem alla. Bara fantasin och fysikens lagar sätter gränserna. Evenemanget kan vara såväl inomhus som utomhus.

Följande enkla villkor ska uppfyllas:

  • Gratis för alla
  • Bestå av kreativ och konstnärlig verksamhet
  • Ska äga rum i Otnäsområdet den 21 september
  • Delevenemangets arrangörer förbinder sig att sköta arrangemangen självständigt
  • Delevenemangets arrangörer står för kostnaderna självständigt eller ansöker om finansiering om man inte kommer överens om något annat
  • AUS ansvarar för bevakning av ordning & säkerheten i Aaltos fastigheter, annat överenskommes från fall till fall.

 

ANMÄL ER NU

Arrangörer av delevenemang kan anmäla sig genom länken nedan:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0377CHYR0EKKo6ccnH8geplc6liCQHFPoUdwNWXdiylUNDFPUk5XVk9BMjBRSlFEOFo3QTRQS084MyQlQCN0PWcu

 

Anmälningstiden går ut i början av augusti. Exakt deadline preciseras senare.

 

FINANSIERING AV EVENEMANGEN

Arrangörer av delevenemang kan finansiera sina evenemang på flera sätt, såsom med företagssamarbete eller bidrag.

 

TTE-fonden

Fonden för befrämjandet av teknologverksamhet stöder studentaktörer i olika projekt. Den fortlöpande ansökningstiden pågår fram till 30 juni och börjar återigen 1.8.  Med fortlöpande ansökan kan man ansöka om bidragsbelopp på maximalt 2000 euro. Mer information:

https://tter.ayy.fi/

 

ESBO STAD

Ansökningstiden för Esbo stads projekt- och utvecklingsunderstöd börjar 4.2.2019 och avslutas 2.9.2019. Med projekt- och utvecklingsunderstöd strävas att förverkliga festivaler och övrig konstverksamhet som ökar medborgarnas delaktighet samt stöda konstnärernas arbete.

 https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Understod

 

LOKALER

AUS erbjuder sina egna och Aaltos lokaler gratis för arrangörer av delevenemangen. Mer information om lokalerna finns bland annat under länkarna nedan:

AUS lokaler:

  • https://ayy.fi/sv/medlemmar/tjanster/uthyrning-av-lokaler/andra-utrymmen/
  • https://ayy.fi/sv/medlemmar/tjanster/uthyrning-av-lokaler/bastur/

Aaltos lokaler:

  • http://facilityrental.aalto.fi/fi/

 

MER INFORMATION OM EVENEMANGET:

Tero Uuttana, sakkunnig för konstverksamhet AUS, tero.uuttana@ayy.fi

Marianne Honkasaari, AUS styrelse, marianne.honkasaari@ayy.fi