Otnäs natt

Tvärvetenskaplig campusfestival med studentprägel lördagen den 6 oktober. 

Kom med och skapa en kväll som avspeglar dig!


Otnäs natt är en tvärvetenskaplig avgiftsfri campusfestival som ordnas för första gången den 6 oktober 2018 och utgör en del av AUS Konstår.

Under Otnäs natt får alla intresserade studenter och studentföreningar vid Aalto ordna eget konstnärligt och kreativt program. Festivalen består av flera mindre delevenemang som ordnas av studenterna. Det finns inga exakta gränser för den konstnärliga verksamheten, eftersom avsikten är att visa upp hela studentkårens kreativitet och mångsidighet. Programmet är riktat till både aaltoiter och andra stadsbor, och det pågår från och med eftermiddagen in på natten.

Idén med Konståret är att lyfta upp studenternas konstnärliga uttryck under årets lopp och att placera den konstnärliga verksamheten i centrum. Konstårets höjdpunkt är Otnäs natt som samordnas av AUS Konstårsarbetsgrupp. Evenemangets egen webbplats öppnas senare.

Mer info:

tero.uuttana@ayy.fi

 

https://www.facebook.com/events/2220457434854832/

www.otaniemenyo.fi