Studentkultur

Vänner, enorma fester, akademiska traditioner, cirkus, djurkostymer, musik, konstutställningar, wappenfest, teaterupplevelser och nya njutningar. Allt i en studentkår.

Det sägs att studietiden är det bästa tiden i livet. Påståendet blir kanske inte ännu verklighet genom att bara sitta på skolbänken. Studiekultur är, som namnet antyder, studerandenas kultur – det vill säga allt vad studerandena gör! I Aalto betyder det en brokig mångfald av evenemang och verksamhet. Bland de 200 föreningar som är verksamma under AUS ryms allt från sport och musik till olika spel och andra hobbyer. Förutom att stöda föreningarnas verksamhet ordnar AUS aktiviteter som är öppna för hela Aalto-samfundet, superverksamhet och populära evenemang!

AUS evenemangkalender hittar du här!

Nu finns det också en Facebookgrupp för evenmang till Aalto Universitetes studenter. Kom med – klicka bilden!

Samfundssektorns kontaktuppgifter