Råd för beställning av studiekort

Vad behöver du för att beställa kortet?

Du har rätt till ett studiekort när du har betalat studentkårs medlemsavgift. Mera information om avgiftern hittar du här. Kom ihåg att kontrollera (hos din studentkår AUS) om du har rätt till grundexamens eller fortsättningsstuderandes studiekort förrän du beställer kortet.

Innan du beställer studiekortet behöver du följande:

  1. Ett tydligt ansiktsfoto i elektroniskt format. Bilden ska vara tagen rakt framifrån och likna ett passfoto.
  2. Ett betalningsmedel som kan användas för att betala beställningen. =>Kortbeställningen kan betalas med Finska bankers bankkoder eller med Visa och MasterCard kort (credit/debit)
  3. En finländsk personbeteckning (ELLER ett finländskt studerandenummer, om du beställer kortet utan betalningsegenskap)

Beställning av kortet

Du kan beställa ditt studiekort här.

All nödvändig information hittas från kortbeställningsystemet; klicka på “Beställ ett studiekort” och följ instruktionerna nogrannt.

Kortets leveranstid är ca 2-3 veckor. Du beaktar väl att på grund av augustis/septembers kortbeställningsrush kan det hända att kortens leveranstid är lite längre.