Frank – Studerandes egna förmåntjänst

Studentens förmån är din förmån!

Frank tipsar dig om studielivets bästa förmåner på sin förmånstjänst, där hittar du Finlands alla studerandeförmåner samlade till en och samma plats.  Alla förmåner som Frank dilat är också tillgängliga för studentkåren AUS:s medlemmar.

Stig alltså in till studerandes egna förmånstjänst och hitta de bästa förmånerna till de bästa prisen!

Frank är de nationella studerandeorganisationernas (SYL, SAKKI, SAMOK, SLLs) och KILROYs ägda företag, som erbjuder prisvärda förmåner för studerande. Frank förhandlar de bästa dilerna med företag som intresserar studerande och samlar dessa förmåner till sin förmånstjänst. Dessutom producerar Frank det nationella studerandekortet i samarbete med Elisa. Mera information om studiekort här och i Franks studiekortet sidan.

Mera information om Franks förmåner hittar du också i denna video.